Szanowni Państwo!

1. W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 w szkole proces edukacyjny będzie realizowany z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

2. Każdy uczeń zobowiązany w miarę swoich możliwości technicznych i zdrowotnych jest do realizacji zajęć edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów w systemie zdalnym.

3. Zasady komunikacji z uczniami ustalają poszczególni nauczyciele, informują o tym uczniów i rodziców.

4. W zdalnym nauczaniu wykorzystana będzie komunikacja poprzez stronę Ośrodka, pocztę elektroniczną, platformy edukacyjne, e-podręczniki, komunikatory lub grupy społecznościowe, itp.

5. Przygotowane przez nauczyciela materiały do realizacji zawierać będą treści nauczania z podstawy programowej i będą:

a) zgodne z planem pracy dla danego przedmiotu,
b) dostosowane do możliwości uczniów z uwzględnieniem różnych potrzeb edukacyjnych w tym niepełnosprawności.

6. Monitorowanie postępów uczniów oraz zdalne ocenianie wiedzy i umiejętności odbywać się będzie na podstawie statutu Ośrodka,przedmiotowych systemów oceniania i form uzgodnionych z nauczycielem. Nauczyciele zobowiązani są do oceniania i informowania o tym uczniów.

7. W razie braku współpracy ucznia z nauczycielem, nauczyciel informuje wychowawcę ucznia, a wychowawca nawiązuje kontakt z jego rodzicem.

8. O wszelkich zmianach Dyrektor Szkoły będzie informował uczniów i rodziców przez stronę internetową szkoły, a nauczycieli drogą mailową.

 

W zakładce NAUCZANIE ZDALNE znajdziecie materiały i narzędzia dostępne rodzicom i uczniom z uwzględnieniem higieny pracy uczniów i nauczycieli oraz zasad bezpieczeństwa w sieci.

Materiały pochodzą od nauczycieli i terapeutów pracujących w danej klasie i umieszczone są w odpowiednim folderze. Ponadto w zakładce zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne znajdziecie Państwo materiały od specjalistów pracujących z Waszym dzieckiem, jak również materiały od pedagoga, psychologa, nauczycieli świetlicy i wychowawców internatu.

Zachęcamy  Państwa do skorzystania także z materiałów:

Sytuacja czasu kwarantanny, z całą pewnością będzie wymagała realizacji nowych treści podstaw programowych. Postaramy się z całym zespołem przygotować do tego zadania w jak najlepszy sposób.

Jest to dla wszystkich nowa i wymagająca sytuacja, ale liczę, że razem z Państwem, Wasze dzieci i nauczyciele pracujący w SOSW wspólnie podołamy trudnościom związanym z czasowym przekształceniem nauczania tradycyjnego na zdalne.

Życząc zdrowia, prosimy o stałe obserwowanie komunikatów.

 

Koronawirus - informacje

Instrukcja mycia rąk

Jak zapobiegać zakażeniu

12 kroków do zapewnienia bezpieczeństwa w sieci

Komunikat

dotyczący zawieszenia zajęć w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Radomsku w związku z zagrożeniem związanym z COVID-19

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Ks. Jana Twardowskiego w Radomsku informuje, iż na podstawie decyzji Zarządu Powiatu Radomszczańskiego zajęcia w placówce zostają zawieszone na okres 16 -25 marca 2020r.

Jednocześnie mając na uwadze zdrowie petentów i pracowników oraz względy bezpieczeństwa dyrektor SOSW w Radomsku informuje, że od dnia 16 marca do dnia 25 marca 2020 roku, w godz. 7.30 -15.30 , do budynku Internatu SOSW będą wpuszczani wyłącznie petenci, którzy dokonali uprzednio telefonicznego umówienia wizyty. Prosimy o kontakt telefoniczny oraz o przesyłanie pism drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną na adres: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,  ul. Piastowska 12, 97-500 Radomsko.

Telefony do poszczególnych komórek organizacyjnych:

Portiernia 44/ 683 06 22

Sekretariat 44/ 683 46 82

Biuro księgowości 44/ 683 06 89

Informacja o numerach rachunków bankowych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Radomsku właściwych do dokonywania wpłat z tytułu:

 

opłat za żywienie uczniów

Bank Pekao S.A. o/Radomsko

nr 32 1240 3132 1111 0010 3929 1371

spłat rat pożyczki mieszkaniowej z ZFŚS

Bank Pekao S.A. o/Radomsko

nr 56 1240 3132 1111 0010 3929 0648

Informację o wysokościach  wpłat  można uzyskać telefonicznie pod numerem tel. 44 683 06 89 w każdy poniedziałek w godz. 800 – 1400.

„Zdrowo jem więcej wiem”……. Kolejne działania w edycji zimowej

Jednym z zadań konkursowych projektu było  wymyślenie i przedstawienie indywidualnie lub grupowo  projektu o nazwie „Wodoludek” . Jak sama nazwa podpowiada, to postać, co o zdrowie swoje dba i wodę pije co dnia.  Dla najmłodszych uczniów  ,  przygotowałam pojedyncze elementy postaci Wodoludka.  Uczniowie z pomocą nauczyciela wycinali części składowe postaci . Następnie wspólnie tworzyli „Wodoludka” z wyciętych elementów, tworząc kompozycję na papierze.  Uczniowie starsi mięli możliwość zaprezentowania własnych oryginalnych pomysłów co potwierdziło ich kreatywność i innowacyjność . Wybierając odpowiednie środki artystycznego przekazu: pastele, kreda, farby w sztyfcie powstały twórcze postacie „Wodoludka”.  

25 lutego wychowankowie Internatu udali się z wizytą do Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej, gdzie zapoznali się z pracą bibliotekarza, pooglądali kolorowe książeczki, wysłuchali bajki "O smoku Wawelskim".

27 lutego 2020r. odbyła się kolejna edycja akcji "Nakręć się na zdrowie" pod hasłem "Z aktywnością Nam do twarzy". Uczniowie uczestniczyli w zajęciach tanecznych,sportowych oraz quizie wiedzy. Wszystkie aktywności miały pokazać uczniom jak ważne jest zdrowe odżywianie, sport oraz szeroko rozumiana aktywność ruchowa.

W ramach akcji odbył się również konkurs plastyczny na najlepszy plakat promujący zdrowy tryb życia.

I miejscie zajęła klasa IV/VII L Szkoły Podstawowej

II miejsce zajęła klasaIIa/IIIb Szkoły Podstawowej

III miejsce zajęła kalsa Id/IIb/IIIc Szkoły Przysposabiającej do pracy

W quizie wiedzy przyznano następujące nagrody:

I miejsce – Igor Molik kl. Ic aut

II miejsce – Kacper Trajdos kl. I/II/III L aut

III miejsce – Renata Krawczyk kl. IIIa SPP

Gratulujemy zwycięzcom wiedzy i pomysłowości.

Wszyscy bawili się znakomicie, przyswajając jednocześnie wiedzę. Na koniec wypito energetyczny i zdrowy koktajl bananowy.

Konferencja Specjalna 2020

Ze względu na ewentualność wystąpienia zagrożenia koronawirusem  planowana na dzień 12.03.2020r.  VII  Konferencja  Kształcenie Specjalne ph. „Bliskie relacje społeczne” -   zostaje odwołana.

O nowym terminie konferencji powiadomimy Państwa na stronie www.soswradomsko.pl oraz www.radomszczanski.pl