Kadra

Pracownicy pedagogiczni:

- nauczyciele – oligofrenopedagodzy

- psycholog

- pedagog

- fizjoterapeuta

- logopedzi

- wychowawcy internatu

- wychowawcy świetlicy szkolnej

- bibliotekarz

Pracownicy niepedagogiczni:

- główny księgowy

- inspektor

- inspektor

- specjalista ds. kadr

- samodzielny referent

- kierowcy/robotnicy

- dozorcy

- portier

- sprzątaczki

- pomoce nauczyciela