Szkoły wchodzące w skład SOSW w Radomsku

  1. Szkoła Podstawowa specjalna dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i niepełnosprawnościami sprzężonymi
  2. Szkoła Specjalna przysposabiająca do Pracy dla absolwentów szkoły podstawowej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i niepełnosprawnościami sprzężonymi
  3. Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
  4. Internat
  5. Grupy rewalidacyjno – wychowawcze dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim