Status prawny

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Radomsku jest jednostką organizacyjną Powiatu Radomszczańskiego , nie mającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.