Kilka słów o drużynie NS "Tacy Sami"

1Drużyna harcerska Nieprzetartego Szlaku „Tacy Sami” została założona przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Radomsku przez druha Ryszarda Jarosa we wrześniu 2017 roku. Opiekunem drużyny z ramienia Rady Pedagogicznej została Katarzyna Wiecha-Potyra. Komendant Hufca Radomsko rozkazem L.11 z 30 listopada 2017 roku potwierdził założenie drużyny i na drużynowego powołał dh Ryszarda Jarosa. W dniu 30 maja 2018 roku Rozkazem Komendanta Hufca z pozytywnym wynikiem zakończył się okres próbny drużyny. Obecnie drużyna liczy 15 harcerzy, zrzesza uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły przysposabiającej do pracy oraz absolwentów szkoły przysposabiającej do pracy. Jest to drużyna koedukacyjna.

Barwy drużyny to niebieskie chusty z żółtą lamówką. Posiadamy również chusty Nieprzetartego Szlaku.Wszyscy harcerze z drużyny posiadają koszulki z logo Hufca Radomsko. Połowa drużyny posiada podstawowe umundurowanie.

Drużyna ma swoje zwyczaje, czyli obrzędowość.  Piosenka obrzędowa drużyny to, „Bo wszyscy harcerze to jedna rodzina". Każda zbiórka rozpoczyna się od zapalenia świeczkowiska. Następnie odbywa się odśpiewaniem piosenki "Ogień. "Krąg końcowy zwoływany jest pieśnią BRATNIE SŁOWO, w wyniku odśpiewania przez prowadzącego zbiórkę pierwszej zwrotki „Stańmy bracia wraz...”. Na koniec następuje przesłanie iskierki. Innymi obrzędami drużyny jest śpiewanie na początek i koniec dnia na wyjazdach piosenki “Słoneczko”. Drużyna posiada własną kronikę, w której dokumentuje swoje działania oraz fanpage na Facebook’u. https://www.facebook.com/Dru%C5%BCyna-Nieprzetartego-Szlaku-Tacy-sami-SOSW-Radomsko-

Posiada również na terenie szkoły tablicę informacyjną prezentującą życie drużyny oraz śpiewnik drużyny. Uroczystym dniem drużyny są jej urodziny (14 czerwca).

I semestr 2017/2018

II semestr 2017/2018

I semestr 2018/2019

II semestr 2018/2019

I semestr 2019/2020

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2017/2018:

 zapoznaliśmy się z symboliką Związku Harcerstwa Polskiego,

 • poznaliśmy historię Nieprzetartego Szlaku,  
 • wszyscy członkowie drużyny otwarli próbę harcerza/harcerki,
 • nauczyliśmy się wielu piosenek i pląsów,
 • zdobywaliśmy sprawności harcerskie,
 • zrozumieliśmy, że potrafimy współdziałać w atmosferze zabawy, bez rywalizacji i oceniania, bez zwycięzców i przegranych,
 • niejednokrotnie mieliśmy możliwość poprawiania własnej samooceny i wzmacniania wiary w siebie.

We wrześniu Harcerze drużyny NS "Tacy Sami" wzięli udział w wycieczce do Żarek z okazji Święta Pieczonego Ziemniaka. 

W dniach 18-26 listopada nasz drużynowy został oddelegowany na kurs dla instruktorów, drużynowych i nauczycieli prowadzących zajęcia dla osób niepełnosprawnych w oparciu o metodę harcerską, organizowany przez Wydział Nieprzetartego Szlaku GK ZHP.

W grudniu harcerze brali udział w przekazaniu Betlejemskiego Światła Pokoju z Hufca Radomsko do SOSW.

Zorganizowana została także na terenie Ośrodka wigilia harcerska, w której uczestniczyła cała drużyna.

W drugim semestrze roku szkolnego 2017/2018:

 odbył sie cykl zbiórek o przyrzeczeniu i prawie harcerskim. Harcerze poznali tekst przyrzeczenia i punkty prawa oraz interpretacje poszczególnych punktów w celu lepszego zrozumienia prawa,

 • odbywały się także zajęcia z musztry, 
 • nauczyliśmy się wielu piosenek, pląsów harcerskich i okrzyków harcerskich,
 • z okazji Dnia Myśli Braterskiej robiliśmy kartki okolicznościowe,
 • zdobywaliśmy sprawności harcerskie,
 • włączyliśmy się w Akcję Nakrętki organizowaną przez Hufiec Radomsko,
 • rozpoczęliśmy także w drużynie akcję „Wkręć się w pomaganie”!,
 • nawiązaliśmy współpracę z innymi środowiskami harcerskimi.

W dniach od 19 do 24 lutego harcerze z naszej Drużyny uczestniczyli w warsztatach „Odkrywam siebie – grupowe zajęcia usprawniające i rozwijające osoby niepełnosprawne” organizowanych przez Wydział Nieprzetartego Szlaku Głównej Kwatery Związku Harcerstwa Polskiego. Harcerze przebywali w przepięknej bazie harcerskiej „Perkoz”. Uczestniczyli w niezwykle atrakcyjnych zajęciach: wizażu, dziennikarstwa, etiud filmowych, choreoterapii, autoprezentacji, komunikacji, doradztwa zawodowego.

W dniach 15-17 marca br. przedstawiciele drużyny przebywali w OSW ZHP „Nadwarciański Gród” w Załęczu Wielkim. Byli tam na spotkaniu podsumowującym realizacje projektów ZHP dla osób z niepełnosprawnością pod hasłem „Przeżyjmy to jeszcze raz” oraz uczestniczyli w uroczystym otwarciu obchodów 60-lecia Nieprzetartego Szlaku.

W dniu 13 kwietnia przedstawiciele naszej drużyny uczestniczyli w mszy św. w intencji Ofiar Zbrodni Katyńskiej w kaplicy na Starym Cmentarzu w Radomsku oraz uroczystościach pod tablicami epitafijnymi na Starym Cmentarzu, gdzie odczytano apel poległych oraz złożono kwiaty.

W dniu 3 maja przedstawiciele drużyny wypełnili harcerski obowiązek i uczestniczyli w obchodach 227 rocznicy Konstytucji 3 maja.

W ramach integracji z innymi drużynami gościliśmy przedstawicielki 43 Radomszczańskiej Drużyny Harcerek „Płomienie” i I Gromady Zuchowej „Dębowe Królestwo” z VII Szczepu Dębowego im. Jana Romockiego.

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2018/2019:

 • harcerze z drużyny "Tacy Sami" nabyli wiedzę w zakresie historii ZHP,
 • odbył sie cykl zbiórek pod hasłem "Słowa mają moc", dzięki którym harcerze poznali, czym jest hejt i mowa nienawiści,
 • harcerze pomagali również ptakom podczas zimy. Są w trakcie zdobywania sprawności Przyrodnika.
 • poznali Regulamin mundurowy, zapoznali się z zasadami noszenia munduru harcerskiego, 
 • zbierali nakrętki dla swojego kolegi Bartka,
 • zdobywaliśmy różne sprawności, jednocześnie wspaniale się bawiąc,
 • część harcerzy zdobyła już podstawowe umundurowanie,
 • odnieśli sukces w konkursie na kartkę do kroniki Nieprzetartego Szlaku, organizowanym przez Referat Nieprzetartego Szlaku Chorągwi Śląskiej ZHP.

W kategorii opisu drużyny zajęli:

            III miejsce- RDH NS "Tacy Sami" z Radomska.

            W kategorii fotografia:

            I miejsce- RDH NS "Tacy Sami" z Radomska.

 W wakacje poprzedzające rok szkolny 2018/2019 drużyna przebywała na dziesięciodniowym obozie w Jarosławcu pod hasłem „60 lat Nieprzetartego Szlaku w stuleciu Niepodległej Polski”. Był to dla nich niesamowity czas, który pamiętać będą na pewno długo.

Zaraz po powrocie z obozu również jeszcze w czasie wakacji przedstawiciele drużyny wzięli udział w miejskich Obchodach Święta Wojska Polskiego i 98. rocznicy Bitwy Warszawskiej.

Na rozpoczęcie roku harcerskiego drużyna wyjechała na biwak pod hasłem, „Co robić z odpadami?”. Do Stanicy Harcerskiej Biały Brzeg.

W dniu 25 października Drużyna Nieprzetartego Szlaku "Tacy Sami" zorganizowała obchody 60- lecia Nieprzetartego Szlaku w SOSW pod hasłem " Nieprzetarty Szlak to też harcerstwo". Gościem honorowym uroczystości był hm. Lucjan Nowak, który w 1972 roku założył szczep NS w SOSW.

Z okazji 1 listopada harcerze z drużyny przygotowali karteczki pamięci do zniczy i zapalili swoje specjalne znicze na grobach instruktorów i w miejscach pamięci narodowej.

Drużyna gościła także u przyjaciół z I Gromady Zuchowej „Dębowe Królestwo” z VII Szczepu Dębowego im. Jana Romockiego. Tam harcerze wzięli udział w grze miejskiej. Harcerze i zuchy w ten sposób uczcili 100-lecie odzyskania niepodległości.

11 listopada Drużyna Nieprzetartego Szlaku "Tacy Sami" uczestniczyła w miejskich obchodach Narodowego Święta Niepodległości, zorganizowanymi na placu 3 Maja.

15 listopada drużyna wyjechała do Warszawy na wycieczkę pod hasłem

 „60 lat Nieprzetartego Szlaku, 100 lat ZHP, w stuleciu Niepodległej Polski”

22 listopada Harcerze z drużyny "Tacy Sami" odwiedzili Filię nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej. Zapoznali się z niezwykłymi i w pełni autentycznymi przygodami Misia Wojtka – niedźwiedzia syryjskiego, który w czasach II wojny światowej został polskim żołnierzem.  

W dniach 6-7 grudnia 2018 roku nasz drużynowy uczestniczył w Jubileuszowej Konferencji Instruktorów Nieprzetartego Szlak.

Dnia 13.12.2018 odbyła się Wigilia Harcerska.

Przedstawiciele drużyny byli także w Łodzi w Chorągwi Łódzkiej w celu odebrania Betlejemskiego Światła Pokoju, które przekazali Dyrekcji SOSW.

Od 22 października drużyna NS "Tacy Sami" ma drużynowego instruktora. Druh Ryszard Jaros zrealizował swoją próbę na stopień przewodnika, a 11 listopada złożył Zobowiązanie instruktorskie.

 

W drugim semestrze roku szkolnego 2018/2019:

 • podczas zbiórek harcerze nauczyli się wielu piosenek i pląsów,
 • pogłębili wiedzę o harcerstwie,
 • poznali techniki harcerskie,
 • poznali zasady pierwszej pomocy,
 • poprawili własną samoocenę i wzmocnili wiarę w siebie.

Podczas ferii zimowych część harcerzy z drużyny pod opieką drużynowego uczestniczyło w warsztatach fotograficznych pod hasłem „Cyjanotypia – pocztówka z Muzeum”. Organizatorem warsztatów było Muzeum Regionalne im. S. Sankowskiego w Radomsku. Warsztaty prowadził artysta fotografik Marcin Kwarta z Fundacji Foto Pozytyw. Podczas warsztatów zapoznali się z historią fotografii a także nauczyli się robić odbitki zdjęć i je obrabiać.

22 lutego w dzień urodzin założyciela skautingu, sir Roberta Baden-Powella (22 lutego 1857) i jego żony Olave Baden-Powell mimo ferii, harcerze postanowili spędzić razem. Część drużyny spotkała się na zbiórce w Malutkie Resort. Wysłuchali gawędy o przyjaźni, musieli dobrać prawidłowe określenia opisujące prawdziwego przyjaciela oraz scharakteryzować różne przysłowia o przyjaźni. Następnie śpiewali piosenki o przyjaźni. Wykonali także kartkę z życzeniami z okazji Dnia Myśli Braterskiej. Również 22 lutego w Dzień Myśli Braterskiej 3 harcerki i 4 harcerzy z drużyny złożyło uroczyste przyrzeczenie harcerskie. Przyrzeczenie poprzedzone było roczną próbą harcerską. Ceremonię, prowadzoną przez pwd. Ryszarda Jarosa poprzedziło odczytanie rozkazu specjalnego. Następnie przy blasku płonącego ogniska, druhny i druhowie wstępujący do ZHP wypowiedzieli słowa Roty. Potwierdzeniem złożenia przyrzeczenia harcerskiego było wręczenie Krzyży Harcerskich.

Na wyjątkowej, słodkiej zbiórce spotkali się także harcerze w TŁUSTY CZWARTEK. Wysłuchali gawędy o tradycji tłustoczwartkowej. Były "Zabawy z pączkami" mające na celu rozwój uwagi, percepcji wzrokowej, logicznego rozumowania, a także naukę kolorów, figur geometrycznych i liczenia. Zgodnie ze staropolską tradycją każdy musiał też zjeść pulchnego pączka.

Jedna ze zbiórek była poświęcona pierwszej pomocy przedmedycznej. Warsztaty poprowadził drużynowy. Przypomniał sposób powiadamiania służb ratunkowych o zdarzeniu. Przeprowadził pogadankę na temat bezpiecznych zachowań. Drużynowy zaprezentował też, w jaki sposób należy prawidłowo przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową oraz jak ułożyć osobę nieprzytomną, aby zapewnić jej bezpieczeństwo. Oczywiście odbyły się ćwiczenia praktyczne. Harcerze pod okiem drużynowego wykorzystując fantom, sprawdzili czy osoba jest przytomna, ułożyli poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej, wykonali sztuczne oddychanie i masaż serca.

Członkowie drużyny uczestniczyli w II Międzyszkolnych Warsztatach Integracyjnych dla uczniów o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych pod hasłem "Kulinarna Podróż Zmysłów" w PSP nr 7. Warsztaty odbyły się w związku z obchodzonym 2 kwietnia Światowym Dniem Autyzmu. Uczestniczyli w nich uczniowie radomszczańskich szkół nr 2, 3, 8, 9 oraz podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Radomsku. Harcerze obejrzeli przedstawienie w wykonaniu uczniów "siódemki". Następnie wzięli udział w zabawach ruchowo-integracyjnych, w których mieli okazję do bliższego poznania się i wykazania się zręcznością. Później odbyły się warsztaty plastyczne prowadzone, przez p. Igę Borowiecką-Grzywacz, podczas których wykonali piękne kolorowe motyle oraz warsztaty kulinarne prowadzone przez p. Jagodę Grzejszczak uczestniczkę programu "Bake Off”, podczas których harcerze przygotowywali cake pops. (kolorowe koguciki z ciasta, piórek i cukierków).

W dniach 29-31 marca drużynowy wziął udział w zbiórce Kadry Nieprzetartego Szlaku w Załęczu Wielkim, a 13 kwietnia w Ogólnopolskiej konferencji "Bezpieczeństwo w ZHP".

2 maja harcerze drużyny uczestniczyli w akcji organizowanej przez Hufiec ZHP Radomsko z okazji Dnia Flagi RP pod hasłem „Oflaguj się dziś!". Podczas patriotycznego happeningu wzięli udział w zabawach, pląsach i śpiewankach harcerskich.

3 maja przedstawiciele drużyny wzięli udział w uroczystej Eucharystii w intencji ojczyzny, a następnie w miejskich uroczystościach 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.

Drużyna NS "Tacy Sami " w tym roku dołączyła do wielu szczytnych przedsięwzięć. Między innymi wzięła udział w akcji Gorączka Złota PCK „Detektyw Grosik” 2019, która polega na zbiórce monet o nominałach 1, 2 i 5 groszy. Zebrana kwota przeznaczona zostanie na dofinansowanie kolonii socjalnych oraz zajęć prowadzonych w okresie wakacyjnym organizowanych przez PCK dla najuboższych dzieci naszego miasta. Harcerze zebrali najwięcej złotych monet w Ośrodku i wszystkie przekazaliśmy koordynatorkom akcji w SOSW.

Drużyna włączyła się także w akcję Zbiórka dla potrzebujących, organizowaną przez sam. Karolinę Presz z XIII "Czarnego" Szczepu im. Zawiszy Czarnego. Zbierali pasty i szczoteczki do zębów oraz maszynki do golenia.

W sobotę 18 maja, przedstawiciele drużyny w ramach Nocy Muzeów 2019 odwiedzili Muzeum Regionalne w Radomsku. Obejrzeli między innymi wystawy: "Moto Classic Radomsko", „Pamiątki, dokumenty, zdjęcia i odznaczenia po policjantach ziemi radomszczańskiej zamordowanych w 1940 roku w Kalininie". Wysłuchali także koncertu "Zacznijmy od Bacha”, duetu wirtuozów akordeonu - Bogdana Kożuszko i Jurija Szumańskiego, którzy wystąpili w ramach XXVI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Odnalezione.

6 czerwca drużyna "Tacy Sami" obchodziła swoje 2 urodziny. Były to wspinaczkowe urodziny!!! Jako prezent harcerze wybrali się do Powiatowej Hali Sportowej na ściankę wspinaczkową. Było mnóstwo wspinaczkowej frajdy.

Drużynowy opracował również Projekt "Patriotyzm jest w nas" w ramach, którego pozyskał 500, 00 zł na zakup gier historycznych. W ramach projektu odbędą się spotkania z grą historyczną, a gry historyczne ułatwią harcerzom zdobycie wiedzy, ale  przede wszystkim dadzą okazję do osobistej, interesującej interakcji z żywym człowiekiem.

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2019/2020:

 • został wprowadzony do pracy drużyny nowy instrument metodyczny - stopnie harcerskie. Stopień ochotniczki i młodzika otworzyło 9 harcerzy,
 • drużyna została całkowicie umundurowana oraz zostały zakupione drużynowe polary, a także koszulki i czapki w barwach drużyny,
 • drużyna była wielokrotnie wyróżniana pochwałami w rozkazach komendanta Hufca ZHP Radomsko im. Szarych Szeregów Rój „Metal”,
 • odnieśli sukces - zdobyli wyróżnienie na Ogólnopolskim Harcerskim Festiwalu Artystycznym OPAL,
 • drużynowy pwd. Ryszard Jaros otworzył próbą na stopień podharcmistrza i odbył juz w wakacje tygodniowy kurs podharcmistrzowski organizowany przez wydział Nieprzetartego Szlaku Głównej Kwatery ZHP.

W wakacje poprzedzające rok szkolny 2019/20120 drużyna przebywała na dziesięciodniowym obozie w Jarosławcu, w Stanicy Harcerskiej Łódź Widzew pod hasłem „Bądź gotów zdobywać świat”. Harcerze spędzili czas nad Morzem Bałtyckim w klimacie nadmorskim, w terenie o walorach ekologicznych i czystym powietrzu. Poznali piękno krajobrazu nadmorskiego - wyjątkowo malownicze wybrzeże klifowe i plażę pokrytą częściowo wielkimi głazami. Pomimo wielu niepełnosprawności spędzili czas tak jak, harcerze w całej Polsce w survivalowych warunkach leśnych, w pięknym lesie sosnowym. Rozbudzili w sobie zainteresowania przyrodą poprzez codzienne obcowanie z naturą. Pobyt na obozie był dla harcerzy wypoczynkiem aktywnym ze względu na liczne spacery, wycieczki piesze. Podczas obozu realizowany był program terapeutyczno - profilaktyczny „Harcerskie drogi omijają nałogi”.

Jeszcze w czasie wakacji przedstawiciele drużyny wzięli udział w miejskich Obchodach Święta Wojska Polskiego i 99. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Przedstawiciel drużyny składał wraz z kombatantami wieniec pod pomnikiem Nieznanego Żołnierza.

Członkowie drużyny zbierali artykuły szkolne dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych. Była to akcja charytatywna PCK „Wyprawka dla Żaka”. Harcerze uczyli się w ten sposób, aby pierwszy dzwonek dla wszystkich dzieci był radosny. Zebrane artykuły zostały przekazane do siedziby radomszczańskiego PCK.

Harcerze wsparli także Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych „Koniczynka”. Zbierali nakrętki plastikowe na cele charytatywne.

Podczas Święta Chorągwi Łódzkiej, które odbywało się w tym roku w Radomsku drużyna wzięła udział w pikniku „Kolorami miasta” w parku Solidarności, uczestniczyła w mszy świętej w kościele pw. św. Lamberta oraz uroczystym apelu Chorągwi Łódzkiej. Harcerze zapoznali również kolejną drużynę Nieprzetartego Szlaku 4 LDH Karamba z Łodzi.

Z okazji ogłoszenia przez Naczelniczkę ZHP Alertu Pamięci – 80. rocznicy przejścia ZHP do konspiracji odbyła się specjalna zbiórka, podczas której harcerze dowiedzieli się, co to za organizacja Szare Szeregi i czym się zajmowała. Wysłuchali też piosenki napisanej na cześć Szarych Szeregów.

Harcerze brali udział w akcji "Płomyk Pamięci".  Uczestniczyli po raz kolejny w niezwykłej lekcji historii. Byli na Cmentarzu Starym i Nowym w Radomsku. Na grobie harcmistrza Zdzisława Gebauera oraz harcmistrzyni Rosławy Szlęg zapalili znicze.  Pod tablicą katyńską, tablicą upamiętniającą cywilne ofiary radomszczan nalotów wrześniowych oraz na grobie nieznanego żołnierza zapalili znicze, modlitwą i minutą ciszy uczcili pamięć wszystkich tych, którzy zasłużyli się dla Ojczyzny. Poprzez takie działania harcerze zdobywają bogatą wiedzę o przeszłości naszego regionu, współdziałają ze sobą, a „Dobro” i „Prawda”, jako podstawowe wartości kształtują ich osobowość pełniąc rolę drogowskazów.

Drużyna zorganizowała także akcję charytatywną „Pluszak”, której celem była zbiórka Pluszaków nowych lub używanych w dobrym stanie dla dzieci - podopiecznych PCK. Nie spodziewaliśmy się, że zostaniemy dosłownie zasypani Pluszakami. Wszystkie miśki zostały wyprane przez harcerzy i przekazane do Radomszczańskiego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża.

Wzięliśmy również udział w miejskich obchodach Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Harcerze brali udział w mszy świętej za ojczyznę. Podczas takich wyjść harcerze uczą się poczucia obowiązku i odpowiedzialność za Ojczyznę.

W dniu 14 listopada Drużyna Nieprzetartego Szlaku "Tacy Sami" zorganizowała "Wieczór historycznych gier planszowych". Spotkanie zostało poprzedzone wykładem nt. wydarzeń historycznych bezpośrednio związanych z tematem odzyskania niepodległości. Harcerze zrozumieli, że Historię można poznawać w sposób ciekawy, np. przez gry planszowe.

22 listopada drużyna wyjechała na wycieczkę do Łodzi do Muzeum Tradycji Niepodległościowych. Podczas wycieczki harcerze dowiedzieli się, dlaczego Polacy, co roku świętują dzień 11 listopada i co z tym wszystkim wspólnego ma Józef Piłsudski oraz poznali historię Wojtka -  PRAWDZIWEGO ŻOŁNIERZA!!!.

Nasza drużyna po raz pierwszy wzięła udział Ogólnopolskim Harcerskim Festiwalu Artystycznym OPAL. Festiwal zakończył się wielkim sukcesem – zdobyciem wyróżnienia.

Dnia 9.12.2019 odbyła się Wigilia Drużyny. Był to czas, który harcerze spędzili wspólnie w rodzinnej i harcerskiej atmosferze.

Przedstawiciele naszej drużyny reprezentowali Hufiec Radomsko w przekazaniu Betlejemskiego Światła Pokoju w Chorągwi Łódzkiej ZHP.