Projekty edukacyjne

„Polskę Tworzymy My”

Projekt współfinansowany przez Fundację Santander program „Bank Ambitnej Młodzieży”.

Projekt realizowany w roku szkolnym 2018/2019.

Celem projektu było ukazanie Święta Niepodległości nie tylko  w kontekście historycznym, ale również z perspektywy życia codziennego  i pracy każdego z nas na rzecz ojczyzny. Stworzenie ścieżki dydaktycznej - punktu edukacji historyczno – ekologicznej umożliwiającej  przeprowadzania zielonych zajęć edukacyjnych. Projekt  zakładał renowację i rozbudowę ogródka szkolnego.