rehabilitacjaPROGRAM "Rehabilitacja 25 plus"

Co nowego?

Od miesiąca października 2019r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Radomsku realizowany jest Program "Rehabilitacja 25 plus".

Dlaczego realizujemy program "Rehabilitacja 25 plus"?

Od kilku lat staraliśmy sie o zorganizowane zajęć aktywizacyjnych dla absolwentów naszej szkoły. Dzięki pilotażowemu Programowi "Rehabilitacja 25 plus" ogłoszonemu przez Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pozyskaliśmy środki finansowe na realizację takich działań. I tak na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.) na terenie SOSW w Radomsku organizujemy zajęcia dla naszych absolwentów.

Dla kogo przeznaczony jest Program "Rehabilitacja 25 plus"?

Zgodnie z założeniami PFRON i wytycznymi obowiązującymi w programie beneficjentami zajęć są niezatrudnione osoby niepełnosprawne będące absolwentami OREW bądź ORW w wieku powyżej 25 roku życia, bądź absolwentami SPdP w wieku powyżej 24 roku życia, z niepełnosprawnością intelektualną (w tym sprzężoną z innymi niepełnosprawnościami), które nie są objęte rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności (np. środowiskowych domach samopomocy czy warsztatach terapii zajęciowej).

Realizacje programu rozpoczęliśmy 7 osobową grupą naszych absolwentów, odpowiadających kryterium naboru określonym przez PFRON.

Co robimy w ramach programu "Rehabilitacja 25 plus"?

W ramach Programu zaplanowano udzielanie wsparcia w zakresie:

  • usług opiekuńczych,
  • udziału w zajęciach usprawniających,
  • rozwijania zainteresowań;
  • pomocy w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej oraz utrzymaniu nabytych wcześniej umiejętności;
  • poradnictwa i wsparcia w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego;
  • działań aktywizujących zawodowo w przypadku absolwentów SPdP;
  • dofinansowanie transportu.

Organizujemy zajęcia gospodarstwa domowego, porządkowe, artystyczne, multimedialne, podczas których nasi absolwenci mogą uczyć się nowych rzeczy oraz utrwalać dotychczas nabyte umiejętności.

Co dalej?

Na razie zaczynamy, wspólnie się uczymy, rozwijamy. O dalszych działaniach będziemy informować.