Kilka słów o drużynie NS "Tacy Sami"

1Drużyna harcerska Nieprzetartego Szlaku „Tacy Sami” została założona przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Radomsku przez druha Ryszarda Jarosa we wrześniu 2017 roku. Opiekunem drużyny z ramienia Rady Pedagogicznej została Katarzyna Wiecha-Potyra. Komendant Hufca Radomsko rozkazem L.11 z 30 listopada 2017 roku potwierdził założenie drużyny i na drużynowego powołał dh Ryszarda Jarosa. W dniu 30 maja 2018 roku Rozkazem Komendanta Hufca z pozytywnym wynikiem zakończył się okres próbny drużyny. Obecnie drużyna liczy 15 harcerzy, zrzesza uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły przysposabiającej do pracy oraz absolwentów szkoły przysposabiającej do pracy. Jest to drużyna koedukacyjna.

Barwy drużyny to niebieskie chusty z żółtą lamówką. Posiadamy również chusty Nieprzetartego Szlaku.Wszyscy harcerze z drużyny posiadają koszulki z logo Hufca Radomsko. Połowa drużyny posiada podstawowe umundurowanie.

Drużyna ma swoje zwyczaje, czyli obrzędowość.  Piosenka obrzędowa drużyny to, „Bo wszyscy harcerze to jedna rodzina". Każda zbiórka rozpoczyna się od zapalenia świeczkowiska. Następnie odbywa się odśpiewaniem piosenki "Ogień. "Krąg końcowy zwoływany jest pieśnią BRATNIE SŁOWO, w wyniku odśpiewania przez prowadzącego zbiórkę pierwszej zwrotki „Stańmy bracia wraz...”. Na koniec następuje przesłanie iskierki. Innymi obrzędami drużyny jest śpiewanie na początek i koniec dnia na wyjazdach piosenki “Słoneczko”. Drużyna posiada własną kronikę, w której dokumentuje swoje działania oraz fanpage na Facebook’u. https://www.facebook.com/Dru%C5%BCyna-Nieprzetartego-Szlaku-Tacy-sami-SOSW-Radomsko-

Posiada również na terenie szkoły tablicę informacyjną prezentującą życie drużyny oraz śpiewnik drużyny. Uroczystym dniem drużyny są jej urodziny (14 czerwca).

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2017/2018:

 zapoznaliśmy się z symboliką Związku Harcerstwa Polskiego,

 • poznaliśmy historię Nieprzetartego Szlaku,  
 • wszyscy członkowie drużyny otwarli próbę harcerza/harcerki,
 • nauczyliśmy się wielu piosenek i pląsów,
 • zdobywaliśmy sprawności harcerskie,
 • zrozumieliśmy, że potrafimy współdziałać w atmosferze zabawy, bez rywalizacji i oceniania, bez zwycięzców i przegranych,
 • niejednokrotnie mieliśmy możliwość poprawiania własnej samooceny i wzmacniania wiary w siebie.

We wrześniu Harcerze drużyny NS "Tacy Sami" wzięli udział w wycieczce do Żarek z okazji Święta Pieczonego Ziemniaka. 

1

2

W dniach 18-26 listopada nasz drużynowy został oddelegowany na kurs dla instruktorów, drużynowych i nauczycieli prowadzących zajęcia dla osób niepełnosprawnych w oparciu o metodę harcerską, organizowany przez Wydział Nieprzetartego Szlaku GK ZHP.

3

W grudniu harcerze brali udział w przekazaniu Betlejemskiego Światła Pokoju z Hufca Radomsko do SOSW.

4

Zorganizowana została także na terenie Ośrodka wigilia harcerska, w której uczestniczyła cała drużyna.

5

W drugim semestrze roku szkolnego 2017/2018:

 odbył sie cykl zbiórek o przyrzeczeniu i prawie harcerskim. Harcerze poznali tekst przyrzeczenia i punkty prawa oraz interpretacje poszczególnych punktów w celu lepszego zrozumienia prawa,

 • odbywały się także zajęcia z musztry, 
 • nauczyliśmy się wielu piosenek, pląsów harcerskich i okrzyków harcerskich,
 • z okazji Dnia Myśli Braterskiej robiliśmy kartki okolicznościowe,
 • zdobywaliśmy sprawności harcerskie,
 • włączyliśmy się w Akcję Nakrętki organizowaną przez Hufiec Radomsko,
 • rozpoczęliśmy także w drużynie akcję „Wkręć się w pomaganie”!,
 • nawiązaliśmy współpracę z innymi środowiskami harcerskimi.

W dniach od 19 do 24 lutego harcerze z naszej Drużyny uczestniczyli w warsztatach „Odkrywam siebie – grupowe zajęcia usprawniające i rozwijające osoby niepełnosprawne” organizowanych przez Wydział Nieprzetartego Szlaku Głównej Kwatery Związku Harcerstwa Polskiego. Harcerze przebywali w przepięknej bazie harcerskiej „Perkoz”. Uczestniczyli w niezwykle atrakcyjnych zajęciach: wizażu, dziennikarstwa, etiud filmowych, choreoterapii, autoprezentacji, komunikacji, doradztwa zawodowego.

1

2

W dniach 15-17 marca br. przedstawiciele drużyny przebywali w OSW ZHP „Nadwarciański Gród” w Załęczu Wielkim. Byli tam na spotkaniu podsumowującym realizacje projektów ZHP dla osób z niepełnosprawnością pod hasłem „Przeżyjmy to jeszcze raz” oraz uczestniczyli w uroczystym otwarciu obchodów 60-lecia Nieprzetartego Szlaku.

3

4

W dniu 13 kwietnia przedstawiciele naszej drużyny uczestniczyli w mszy św. w intencji Ofiar Zbrodni Katyńskiej w kaplicy na Starym Cmentarzu w Radomsku oraz uroczystościach pod tablicami epitafijnymi na Starym Cmentarzu, gdzie odczytano apel poległych oraz złożono kwiaty.

5

W dniu 3 maja przedstawiciele drużyny wypełnili harcerski obowiązek i uczestniczyli w obchodach 227 rocznicy Konstytucji 3 maja.

6

W ramach integracji z innymi drużynami gościliśmy przedstawicielki 43 Radomszczańskiej Drużyny Harcerek „Płomienie” i I Gromady Zuchowej „Dębowe Królestwo” z VII Szczepu Dębowego im. Jana Romockiego.

7

8

9

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2018/2019:

 • harcerze z drużyny "Tacy Sami" nabyli wiedzę w zakresie historii ZHP,
 • odbył sie cykl zbiórek pod hasłem "Słowa mają moc", dzięki którym harcerze poznali, czym jest hejt i mowa nienawiści,
 • harcerze pomagali również ptakom podczas zimy. Są w trakcie zdobywania sprawności Przyrodnika.
 • poznali Regulamin mundurowy, zapoznali się z zasadami noszenia munduru harcerskiego, 
 • zbierali nakrętki dla swojego kolegi Bartka,
 • zdobywaliśmy różne sprawności, jednocześnie wspaniale się bawiąc,
 • część harcerzy zdobyła już podstawowe umundurowanie,
 • odnieśli sukces w konkursie na kartkę do kroniki Nieprzetartego Szlaku, organizowanym przez Referat Nieprzetartego Szlaku Chorągwi Śląskiej ZHP.

W kategorii opisu drużyny zajęli:

            III miejsce- RDH NS "Tacy Sami" z Radomska.

            W kategorii fotografia:

            I miejsce- RDH NS "Tacy Sami" z Radomska.

 

W wakacje poprzedzające rok szkolny 2018/2019 drużyna przebywała na dziesięciodniowym obozie w Jarosławcu pod hasłem „60 lat Nieprzetartego Szlaku w stuleciu Niepodległej Polski”. Był to dla nich niesamowity czas, który pamiętać będą na pewno długo.

1

2

3

Zaraz po powrocie z obozu również jeszcze w czasie wakacji przedstawiciele drużyny wzięli udział w miejskich Obchodach Święta Wojska Polskiego i 98. rocznicy Bitwy Warszawskiej.

4

Na rozpoczęcie roku harcerskiego drużyna wyjechała na biwak pod hasłem, „Co robić z odpadami?”. Do Stanicy Harcerskiej Biały Brzeg.

5

6

W dniu 25 października Drużyna Nieprzetartego Szlaku "Tacy Sami" zorganizowała obchody 60- lecia Nieprzetartego Szlaku w SOSW pod hasłem " Nieprzetarty Szlak to też harcerstwo". Gościem honorowym uroczystości był hm. Lucjan Nowak, który w 1972 roku założył szczep NS w SOSW.

7

8

Z okazji 1 listopada harcerze z drużyny przygotowali karteczki pamięci do zniczy i zapalili swoje specjalne znicze na grobach instruktorów i w miejscach pamięci narodowej.

9

Drużyna gościła także u przyjaciół z I Gromady Zuchowej „Dębowe Królestwo” z VII Szczepu Dębowego im. Jana Romockiego. Tam harcerze wzięli udział w grze miejskiej. Harcerze i zuchy w ten sposób uczcili 100-lecie odzyskania niepodległości.

10

11

11 listopada Drużyna Nieprzetartego Szlaku "Tacy Sami" uczestniczyła w miejskich obchodach Narodowego Święta Niepodległości, zorganizowanymi na placu 3 Maja.

12

15 listopada drużyna wyjechała do Warszawy na wycieczkę pod hasłem

 „60 lat Nieprzetartego Szlaku, 100 lat ZHP, w stuleciu Niepodległej Polski”

13

14

22 listopada Harcerze z drużyny "Tacy Sami" odwiedzili Filię nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej. Zapoznali się z niezwykłymi i w pełni autentycznymi przygodami Misia Wojtka – niedźwiedzia syryjskiego, który w czasach II wojny światowej został polskim żołnierzem.  

15

W dniach 6-7 grudnia 2018 roku nasz drużynowy uczestniczył w Jubileuszowej Konferencji Instruktorów Nieprzetartego Szlak.

16

Dnia 13.12.2018 odbyła się Wigilia Harcerska.

17

Przedstawiciele drużyny byli także w Łodzi w Chorągwi Łódzkiej w celu odebrania Betlejemskiego Światła Pokoju, które przekazali Dyrekcji SOSW.

18

19

Od 22 października drużyna NS "Tacy Sami" ma drużynowego instruktora. Druh Ryszard Jaros zrealizował swoją próbę na stopień przewodnika, a 11 listopada złożył Zobowiązanie instruktorskie.

20

21