Wzory tematyki dla nauczycieli do pobrania w zasobach:

https://www.soswradomsko.pl/index.php/zasoby/category/13-tematyka

Program wychowawczo - profilaktyczny:

https://www.soswradomsko.pl/index.php/zasoby/category/14-program-wychowawczo-profilaktyczny

Plan wychowawcy klasy

https://soswradomsko.pl/index.php/zasoby/download/10-wychowawca/55-plan-wychowawcy

W dziale zasoby do pobrania zgody i oświadczenia.

https://soswradomsko.pl/index.php/zasoby/category/12-zgody-i-oswiadczenia

Regulamin Nagrody Dyrektora

Plan zajęć w roku szkolnym 2019 - 2020

HARMONOGRAM   UROCZYSTOŚCI   W   ROKU   SZKOLNYM   2018/2019