Ogłoszenie

Internacka Sekcja Wolontariatu ogłasza zbiórkę żywności (z odpowiednią datą ważności np. mąkę, ryż, makaron, cukier itp. , wszystko co można przetrzymać).

Dary można składać w Mieszkanku i w świetlicy pok. 102.

Akcja trwa  do 20.11.2018r.

Opiekunowie sekcji:

E. Świech i M. Leśniczuk

Dary żywności zostaną przekazane dla podopiecznych w Piaszczycach