ZDROWO JEM WIĘCEJ WIEM……KOLEJNE DZIAŁANIA

„Każdy uczeń chce zostać Siłaczem”

Pod tym hasłem nauczyciele przeprowadzili zajęcia dotyczące aktywności ruchowej.

Mając na uwadze uświadomienie dzieciom znaczenia  ruchu dla dobrego zdrowia fizycznego i psychicznego, zorganizowano ćwiczenia gimnastyczne .Dotyczyły one zajęć sportowych zabaw i wszelkich czynności ruchowych, mających na celu podniesienie świadomości  aktywności ruchowej naszych podopiecznych.

Nauczyciele wraz z uczniami uczestniczyli w zajęciach  bawiąc się i  aktywnie spędzając czas.  Ćwiczenia zostały zmodyfikowane do możliwości dzieci.

W naszej grupie „Silni i zdrowi” nie ma zwycięzców  i przegranych.

Wszyscy uczestniczą w zajęciach w miarę swoich możliwości.

Uczniowie wykonali samodzielnie „Ordery miłośnika Sportu”.

 Nauczyciel koordynator wykonał własnoręczne dla najmłodszych dzieci „Certyfikat Siłacza”  z kolorowymi naklejkami sportowców i ozdobnymi napisami oraz  grafiką.  Zajęcia poprzedziła pogadanka na temat zbawiennego wpływu ruchu na funkcjonowanie każdego człowieka. Przeprowadzono także cykl rozmów z dziećmi w świetlicy szkolnej na podstawie wizualno - muzycznych materiałów edukacyjnych: "Kto jak skacze - wygibasy z naszej klasy", "Taniec zygzak, kto jak skacze”, „Hop do góry i inne…..”.

Pod hasłem „Wielka księga zagadek owocowo – warzywnych”, uczniowie wykonali „Klasową Księgę Zagadek Owocowo-Warzywnych”. W ramach w/w działań tematycznych dzieci odpowiadały na czytane przez nauczyciela  zagadki . Uczniowie wykonywali  prace plastyczno-techniczne. Pisali po śladzie treści zagadek, oraz rysowali odpowiednie do zagadek owoce i warzywa. Kolejnym etapem było kolorowanie konturów owoców i warzyw. Tak powstała  „Klasowa Księga Zagadek Owocowo-warzywnych”.

Powstał także plakat „Jemy smacznie i zdrowo” wykonany techniką kolaż z dostępnych materiałów łączonych.

Ciąg dalszy nastąpi…………………

Nauczyciele prowadzący zajęcia:

Pani Ewa Łyp

Pani Anna Zasępa Laskowska

Pani Małgorzata Piwowarczyk

Pani Renata Czorny