Dnia 20. 11. 2019 r. w bibliotece szkolnej odbyła się lekcja otwarta  na temat:

Julian Tuwim ,,Rzepka” - czytanie uczestniczące.

Celem lekcji było kształtowanie u uczniów umiejętności czytania uczestniczącego (aktywnego), rozwijanie zdolności porozumiewania się, stymulowanie rozwoju mowy i języka dziecka.

            Uczniowie  klas VII a zet,  IV a aut. poznali treść wiersza pt „Rzepka” , a także za pomcą obrazkowych symboli PCS wykonanych w programie wspomagającym komunikację alternatywną – Mówik Print i komunikatora GoTalk+9  z symbolami PCS, utrwalali znajomość słów i bohaterów poznanego utworu. Zachęcani przez nauczycieli aktywnie i chętnie wskazywali symbole z wizerunkami bohaterów wiersza, nie tylko na komunikatorach, ale również na prezentacji mutlimedialnej.

Zajęcia otwarte wzbogaciła degustacja prawdziwej rzepki il urozmaiciły zabawy plastycze płączone z wyklejaniem bohaterów wiersza „Rzepka”

Zajęcia przygotowały panie: Anna Cieślak, Beata Cieślak, Małgorzata Piotrowska