Komunikat

dotyczący zawieszenia zajęć w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Radomsku w związku z zagrożeniem związanym z COVID-19

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Ks. Jana Twardowskiego w Radomsku informuje, iż na podstawie decyzji Zarządu Powiatu Radomszczańskiego zajęcia w placówce zostają zawieszone na okres 16 -25 marca 2020r.

Jednocześnie mając na uwadze zdrowie petentów i pracowników oraz względy bezpieczeństwa dyrektor SOSW w Radomsku informuje, że od dnia 16 marca do dnia 25 marca 2020 roku, w godz. 7.30 -15.30 , do budynku Internatu SOSW będą wpuszczani wyłącznie petenci, którzy dokonali uprzednio telefonicznego umówienia wizyty. Prosimy o kontakt telefoniczny oraz o przesyłanie pism drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną na adres: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,  ul. Piastowska 12, 97-500 Radomsko.

Telefony do poszczególnych komórek organizacyjnych:

Portiernia 44/ 683 06 22

Sekretariat 44/ 683 46 82

Biuro księgowości 44/ 683 06 89

Informacja o numerach rachunków bankowych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Radomsku właściwych do dokonywania wpłat z tytułu:

 

opłat za żywienie uczniów

Bank Pekao S.A. o/Radomsko

nr 32 1240 3132 1111 0010 3929 1371

spłat rat pożyczki mieszkaniowej z ZFŚS

Bank Pekao S.A. o/Radomsko

nr 56 1240 3132 1111 0010 3929 0648

Informację o wysokościach  wpłat  można uzyskać telefonicznie pod numerem tel. 44 683 06 89 w każdy poniedziałek w godz. 800 – 1400.