„Bo życie to dar…”

Pod tym hasłem w dniu 20.03.2019r. w Miejskim Domu Kultury w Radomsku odbyły się obchody Światowego dnia Osób z Zespołem Downa.

Na scenie wystąpili uczniowie SOSW obdarowani dodatkowym chromosomem oraz ich szkolni koledzy. Do obchodów włączyły się dzieci z Przedszkola Specjalnego, Szkół  Podstawowych nr 3 i nr 4 z Radomska, wychowankowie Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej. W programie obchodów można było obejrzeć prezentację multimedialną przedstawiającą życie i dorastanie dzieci z ZD z naszej placówki, pantomimę pt. : „Dary życia” oraz przepiękny taniec z obręczami przy muzyce A. Vivaldiego „Wiosna”.  W uroczystość zaangażowali się również rodzice dzieci z ZD. Po części artystycznej rodzice wraz z dziećmi, zaproszeni goście, dyrekcja i nauczyciele spotkali się na sali Kameralnej MDK, gdzie mogli miło spędzić czas przy słodkim poczęstunku.  Honorowy Patronat nad uroczystością objęła Pani Poseł Na Sejm RP Anna Milczanowska. Serdecznie dziękujemy naszym sponsorom: Fundacji przyjazna Planeta oraz Pani Poseł Annie Milczanowskiej. Uroczystość przygotowali nauczyciele SOSW w Radomsku: Aleksandra Medlarska, Aneta Tazbir, Barbara Kowalczyk, Ewa Kotlicka, Beata Michałek.