„Za wiedzę i wychowanie składamy podziękowanie”

       Takimi słowami 14.X.2019r. uczniowie SOSW w Radomsku powitali dyrekcję, swoich nauczycieli oraz zaproszonych gości, którzy przybyli na uroczystą akademię z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

      Na początku Pani dyrektor Katarzyna Morga powitała i przedstawiła zacnych gości, którym bliskie są sprawy edukacji oraz wychowania i troski o młode pokolenie i jego przyszłość:

 • Panią Elżbietę Górka - wizytator Kuratorium Oświaty – delegatura w Piotrkowie Trybunalskim,
 • Pana Jakuba Jędrzejczyka – wicestarostę powiatu radomszczańskiego,
 • Panią Ewę Gajzler – członka zarządu powiatu radomszczańskiego,
 • Panią Wiolettę Bąk- Kempa - rzecznik powiatu radomszczańskiego,
 • Pana Fabiana Zagórowicza - członka zarządu powiatu radomszczańskiego,
 • Panią Małgorzatę Krupską – Naczelnika Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Radomska,
 • Panią Joannę Olczyk- przedstawicielkę biura poselskiego Poseł Anny Milczanowskiej,
 • Panią Katarzynę Chybałę - prezes Stowarzyszenia Koniczynka,
 • Panią Darię Bobrow – Stowarzyszenie Koniczynka,
 • Pana Wiesława Kamińskiego – prezesa Fundacji Przyjazna Planeta,
 • Pana Marcina Kwartę – prezesa Fundacji FotoPOzytyw,
 • Radę Rodziców,
 • Koleżanki i kolegów, byłych dyrektorów Pana Lucjana Basiaka, Aleksandrę
 • Żarnecką, Annę Bartkiewicz i Cezarego Bartnika,
 • Sponsorów i fundatorów - przyjaciół wspierających działania,
 • Grono pedagogiczne oraz wszystkich obecnych i emerytowanych pracowników,
 • Uczniów i ich rodziców.

        „Być nauczycielem, to wyróżnienie ale jednocześnie ogromna odpowiedzialność.”

 Takimi słowami  Pani Dyrektor podziękowała nauczycielom. 

Życzyła  niesłabnącej energii, niewyczerpanych pokładów ciepła, czułości i mądrości, wielu sukcesów i satysfakcji.

              „Życzę Wam również szacunku, którego jesteście godni.”

Następnie w uznaniu zasług i osiągnięć w pracy dydaktyczno – wychowawczej Pani Katarzyna Morga i wicedyrektor Wiktoria Sztuk wręczyły nagrody wyróżniającym się nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi.

        Kolejny miłym akcentem uroczystości było uhonorowanie wybranych przez uczniów nauczycieli zaszczytnym tytułem „Belfer Roku  2019”, którymi zostali Pani Joanna Dratwa, Pani Renata Piskorz i Pan Jarosław Jałkiewicz. Wybrani nauczyciele obiecali dumnie nosić przyznany tytuł i z „uśmiechem” wypili gorzki napój.

       Podczas uroczystości wręczono również „Biedronki Dobroczynności”. Jest to nagroda przyznawana od 2014r. firmom i instytucjom wspierającym inicjatywy i działania na rzecz edukacji uczniów SOSW.  W imieniu nagrodzonych za uznanie podziękowanie i życzenia dla nauczycieli złożył wicestarosta powiatu radomszczańskiego pan Jakub Jędrzejczyk oraz Elżbieta Górka i Wiesław Kamiński.

       Nadszedł czas na część artystyczną. Przedstawienie pt. „Z życia szkoły” zaprezentowali uczniowie Kl.I b SSPP. Satyryczne scenki jakie odegrali uczniowie szczerze rozbawiły zebraną publiczność, która hojnie oklaskiwała młodych artystów. Uczniowie zaprezentowali również swój talent wokalny i plastyczny wręczając gościom własnoręcznie zrobione kwiaty z kolorowego papieru.

Nad oprawą uroczystości pracował zespół nauczycieli: Pani Katarzyna Woźniak, Pani  Elżbieta Woźniak, Pani Elżbieta Mielczarek, Pani Anna Barańska i Pani Jolanta Szymańska.