PROJEKT EDUKACYJNY

„ZDROWO JEM…….   WIĘCEJ WIEM”

Podstawowa  Szkoła Specjalna:  klasy I –III ,  oraz świetlica szkolna biorą udział w projekcie edukacyjnym „Zdrowo jem…….więcej  wiem” organizowanym przez Fundację Banku Ochrony Środowiska pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornahauser -  Dudy. Jest to już X edycja programu i obejmuje rok szkolny 2019/2020.

Nazwa naszego zespołu   „Silni i Zdrowi”.

Projekt „Zdrowo jem, więcej wiem” jest częścią prozdrowotnego programu edukacyjnego „Aktywnie po zdrowie” prowadzonego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska. Projekt składa się z trzech etapów odpowiadających porom roku: jesiennego, zimowego i wiosennego. Zespoły, złożone z nauczyciela i uczniów, mogą dowolnie wybierać etapy, w których wezmą udział. Celem projektu jest podniesienie wiedzy na temat zależności pomiędzy sposobem odżywiania a stanem zdrowia. Plan zadań zakłada realizację lekcji o zdrowym odżywianiu, konkursów, forum zdrowia dla rodziców i dzieci, oraz promocję zdobytej wiedzy i podjętych działań.

W ramach prowadzonych lekcji pod hasłem:

  • „Smacznie , zdrowo, kolorowo”
  • „Każdy uczeń chce zostać siłaczem”

Przeprowadzono pogadankę na temat wartości odżywczych warzyw i owoców. Jakich witamin potrzebuje organizm, by mógł prawidłowo funkcjonować, jak często należy jeść owoce i warzywa. Dzieci opracowały wspólne plakat na temat „Smacznie, zdrowo, kolorowo”.

Jak wiadomo „ Sport to zdrowie”. Nauczyciele uświadomili  dzieciom jak ważna jest aktywność fizyczna i jaki wpływ ma ruch i ćwiczenia na ogólny rozwój, sylwetkę i zdrowie człowieka.  Podczas przeprowadzanych zajęć, dzieci wykazały się wykonywaniem czynności organizacyjno – porządkowych, oraz brały udział w zabawach ruchowych.

Kolejna forma aktywności to zagadki owocowo – warzywne. Dzieci wspólnie z nauczycielem świetlicy,  stworzyły „ Świetlicową księgę zagadek owocowo – warzywnych”. Warzywa i owoce zawierają składniki odżywcze i substancje o działaniu leczniczym, dlatego ich jedzenie jest jednym z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania chorobom, a nawet ich leczenia.

 Następnym zadaniem konkursowym było tworzenie „Orderu Miłośnika Sportu”

W czasie wywiadówek z rodzicami zaprezentowano cele i zadania programu. Utworzono profil tematyczny dla rodziców „Forum Zdrowia” . Przekazano rodzicom materiały edukacyjne „Jak zachęcić dzieci do zdrowego odżywiania”.

Podczas zajęć świetlicowych i konkursów uczniowie zdobyli nową wiedzę.  Kolejnym etapem i celem projektu , była  promocja uczniom szkoły zdobytej wiedzy, a także zachęcenie ich do jedzenia warzyw i owoców oraz picia wody. Wykonano gazetki tematyczne , udostępniono „Księgę zagadek owocowo – warzywnych”.

Wszystkie działania dzieci zostały zmodyfikowane przez nauczyciela świetlicy i dostosowane do możliwości  i umiejętności szkolnych uczniów.

Ciąg dalszy działań wkrótce……..

Koordynator szkolnego projektu :

Renata Czorny

Nauczyciele współpracujący:

Pani Teresa Knaś

Pani Kamila Dziuba

Pani Anna Stępień

Pani Monika Leśniczuk

Pani Ewa Łyp

Pani Anna Laskowaka

Pani Anna Podsadna

Pani Anna Kantner Drobnik

Pani Małgorzata Piwowarczyk