Nr. Godziny pracy lekcyjnej Godziny pracy rewalidacyjnej 
1.  8.00 - 8.45 7.45 - 8.45 
2.  8.55 - 9.40  8.45 - 9.45
3.  9.50 - 10.35 9.45 - 10.45 
4.  10.45 - 11.30 10.45 - 11.45 
5.  11.50 - 12.35 11.45 - 12.45 
6.  12.55 - 13.40 12.45 - 13.45 
7.  13.50 - 14.35 13.45 - 14.45 
8. 14.45 - 15.30 14.45 - 15.45
9. 15.40 - 16.25