W dniu 7 listopada 2018 roku odbyły się na terenie SOSW wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Radomsko. Nad porządkiem całego wydarzenia czuwała komisja wyborcza wybrana w dniu 19 października 2018 w składzie pani Katarzyna Ciach , Emilia Brzeźniak , Krystian Kucharski , Kamil Moliński , Mateusz Piętka.

Zgłoszono trzech kandydatów, których umieszczono na listach wyborczych. Byli to: Piotr Janas, Marika Stępień, Kamil Zieliński. Komisja wyborcza w dniu 7 listopada podliczyła głosy i sporządziła protokół. Uprawnionych do głosowania było 90 uczniów, liczba oddanych ważnych głosów wyniosła 66. Piotr Janas uzyskał największą liczbę głosów bo 46, na drugim miejscu uplasował się Kamil Zieliński z 12 głosami. Marika Stępień otrzymała 8 głosów. Wybory wygrał Piotr Janas i wszedł w skład Młodzieżowej Rady Miasta Radomska.