Spotkanie koordynatorów działań w zakresie zastosowania TIK w ramach programu Aktywna Tablica.

05.12.2019 r. w naszej placówce odbyło się spotkanie koordynatorów działań w zakresie zastosowania TIK w ramach programu Aktywna Tablica. W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele naszego Ośrodka oraz nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzejowicach. Tematyka z zakresu IT dotyczyła: Wykorzystywania e – narzędzi w pracy nauczyciela.

Warsztaty prowadził p. Grzegorz Ciepielewski.

W dniu 19 listopada 2019 r. odbyło się pierwsze spotkanie nauczycieli  w ramach  powołanej Międzyszkolnej Sieci Współpracy Nauczycieli stosujących  TIK w nauczaniu.

Spotkanie koordynatorów działań w zakresie zastosowania TIK w ramach programu Aktywna Tablica odbyło się w Publicznej Szkole Podstawowej w Kietlinie.  

Celem powołania i działania  tej  Sieci jest przede wszystkim:

  • nawiązywanie kontaktów i współpracy pomiędzy szkołami, m.in. udział w lekcjach otwartych
  • analiza „dobrych praktyk” stosowana przez uczestników,
  • tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół uczestniczących w sieci.