„Aktywna tablica” to program MEN, który ma pomóc szkołom w zakupie sprzętu umożliwiającego korzystanie z najnowszych cyfrowych rozwiązań edukacyjnych.

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” (Dz. U. z 2017 r. poz.1401).
 2. Uchwała nr 108/2017 Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w latach 2017-2019 – „Aktywna tablica”.

Cel naszego udziału w programie

W roku szkolnym 2019/20 nasza placówka uczestniczy w rządowym programie „Aktywna Tablica", którego nadrzędnym celem jest doposażenie szkół w nowoczesne środki nauczania TIK oraz rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno - komunikacyjnych na zajęciach lekcyjnych.

W ramach udzielonego wsparcia finansowego zostały zakupione dla szkoły dwa interaktywne monitory dotykowe:

 1. o przekątnej ekranu 55 z wbudowanym Androidem umożliwiającym wiele aktywności: dostęp do Internetu, przeglądanie plików multimedialnych czy uruchomienie trybu tablicy interaktywnej bez podłączenia komputera,
 2. o przekątnej 65 cali z tzw. gniazdem OPS do umieszczenia w nim dedykowanego komputera.

Monitory pozwolą nauczycielom prowadzić innowacyjne lekcje z wykorzystaniem najbardziej przyjaznych dla uczniów programów interaktywnych, gier i materiałów multimedialnych.

Planowane sposoby wykorzystania monitorów to m.in.:

 • Pisanie i rysowanie (nauczyciel i uczniowie).
 • Wyświetlanie filmów, zdjęć, obrazów graficznych, które mogą stanowić tło do notatek i rysunków np. uzupełniających wyświetlane obrazy.
 • Korzystanie z zasobów Internetu w czasie rzeczywistym (w tym z plansz, słowników, encyklopedii itp.).
 • Przygotowanie gotowego scenariusza lekcji co wpłynie pozytywnie na dynamikę lekcji i lepsze  wykorzystanie czasu.
 • Korzystanie na lekcji z ćwiczeń interaktywnych - przygotowanych przez nauczyciela lub już istniejących, dobranych odpowiednio do poziomu uczniów w klasie.

Dodatkowym aspektem będzie rozwój nauczycieli, którzy zmienią sposób prowadzenia lekcji i będą mogli przygotować i edytować lekcje, wykorzystując najnowsze technologie.

Jakie zmiany sposobu nauczania i uczenia się uzyskamy stosując monitory interaktywne:

 • Zaangażowanie uczniów poprzez zwiększenie dynamiki lekcji i oddziaływanie na wiele zmysłów.
 • Dużo większa różnorodność wykorzystanych materiałów podczas lekcji. Dostęp do różnych programów i bieżących informacji znajdujących się na dysku komputera obsługującego monitor i w internecie.
 • Możliwość szerszego doboru materiałów do indywidualnych potrzeb uczniów.
 • Wykorzystywanie grafik i filmów dla wzmocnienia percepcji wzrokowej.
 • Łatwość wykorzystania animacji i symulacji komputerowych do zilustrowania różnych zjawisk (fizycznych czy przyrodniczych), których nie można pokazać uczniom w inny sposób.