https://learningapps.org

https://quizizz.com/

https://kahoot.com

https://pl.padlet.com/

https://www.pszczolka.online - aplikacja do nauki czytania

Wordwall – materiały interaktywne

Wizer me- interaktywne karty pracy