W dniu 25 listopada 2019 r. zgodnie ze złożoną ofertą dostawy sprzętu, oprogramowania i usług w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” wykonawca dokonał montażu dwóch interaktywnych monitorów dotykowych. Dodatkowo przeprowadził szkolenie kadry nauczycielskiej z obsługi dostarczanego sprzętu.

Tym samym Nasza Placówka wzbogaciła się o nowoczesny sprzęt multimedialny. Już od dziś uczniowie będą mieli okazję pracować z nowoczesnym interaktywnym monitorem dotykowym o przekątnej ekranu 55 oraz 65 cali.

Monitory interaktywne to następcy tablic interaktywnych spełniający w praktyce rolę dużych tabletów. Są w pełni dotykowe, posiadają bardzo duże rozdzielczości i wyświetlają doskonałej jakości obraz, na który wpływu nie ma nawet padające światło. Cechują się wysoką wydajnością, trwałością oraz intuicyjnością obsługi. Monitor będzie narzędziem pracy wielu nauczycieli, którzy będą chcieli włączyć multimedia do codziennej pracy.

Forum OSEregio

Częstochowa, 15.11.2019

Wicedyrektor szkoły i e-koordynator uczestniczyły w Forum OSEregio, zorganizowanym przez Państwowy Instytut Badawczy NASK w ramach programu Ogólnopolska Sieć Edukacyjna. Konferencja była okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami lokalnych szkół, kuratoriów i samorządów. Podczas konferencji odbyły się:

1. warsztaty:

2. debata panelowa Uczeń w cyfrowym świecie,

3. wykłady inauguracyjne,

 - Nowe trendy i wyzwania w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online.

Lekcja: Enter. Świat nowej generacji.

- Nowe technologie w edukacji, jak wykorzystać smartfon w szkole?

- Jak uczyć myślenia programistycznego od najmłodszych lat?

4. spotkania z ekspertami OSE,

5.wydarzenia towarzyszące:

- Stoiska informacyjne: OSE, OSE Hero, MEN, mLegitymacje, Centrum Mistrzostwa Informatycznego, Bezpieczeństwo w OSE, Projekt Lekcja Enter, Profil Zaufany.

- Zajęcia edukacyjne w szkole.

- Konkurs #OSEwyzwania – do wygrania mobilne pracownie komputerowe.

czytaj więcej...

SAVE 20191117 195529

Zgodnie z warunkami zawartymi w regulaminie projektu, e-koordynator programu ukończył szkolenia internetowe zorganizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, program eTwinning z wykorzystaniem platformy Moodle i portalu eTwinning: