Szkolny Kodeks TIK

 1. Technologię Informatyczno-Komunikacyjną (TIK) wykorzystujemy na lekcjach, zajęciach pozalekcyjnych oraz w domu.
 2. Z zasobów TIK korzystamy rozsądnie, krytycznie i bezpiecznie, przestrzegając praw autorskich.
 3. Dostęp do nieodpowiednich i niebezpiecznych treści jest zablokowany odpowiednim oprogramowaniem.
 4. Uczniowie i nauczyciele nie mogą zmieniać legalnego oprogramowania zainstalowanego w urządzeniach ani go modyfikować.
 5. Informacje uzyskane z sieci konfrontujemy z wiadomościami z innych źródeł (podręczniki, prasa, itp.).
 6. Wykorzystując informacje pochodzące z różnych źródeł zawsze podajemy skąd pochodzą i kto jest ich autorem.
 7. Nie publikujemy w Internecie rzeczy, które mogą wyrządzić krzywdę, sprawić przykrość innym lub których w przyszłości możemy się wstydzić.
 8. Nie fotografujemy, nie nagrywamy osób, które nie wyraziły na to zgody.
 9. Pamiętamy, że w sieci nie jesteśmy bezkarni i anonimowi.
 10. Nauczyciele i uczniowie wymieniają się adresami stron przy pomocy których można wspomóc sposób uczenia się.
 11. Wymieniamy się doświadczeniami i wzajemnie się uczymy.
 12. Korzystamy ze stron zaaprobowanych przez dorosłych – rodziców, opiekunów, nauczycieli.
 13. Wszyscy dbamy o bezpieczeństwo i dobry stan sprzętu TIK, a także o bezpieczeństwo danych osobowych i informacji dotyczących szkoły.