Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

POWRÓT UCZNIÓW DO SZKÓŁ PYTANIA I ODPOWIEDZI

Q&A – Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi w związku z powrotem uczniów do szkół i placówek 1 września 2020

 
 

Odpowiedzi na poniższe pytania znajdziesz na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/Q-A-powrot-uczniow-do-szkol-i-placowek-1-wrzesnia-2020

 
Kto zawiadamia o zagrożeniu w szkole i placówce?
Kto powiadamia dyrektora o zakażeniu ucznia?
W jaki sposób dyrektor szkoły ma odróżnić objawy grypy od COVID-19?
Na podstawie jakich objawów dyrektor szkoły powinien odizolować dziecko?
Jakie kryteria państwowy powiatowy inspektor sanitarny (PPIS) bierze pod uwagę, wydając opinię o zawieszeniu działania szkoły, placówki?
Czy jest możliwe ustalenie odrębnych kryteriów zawieszenia zajęć dla grupy, grupy wychowawczej, oddziału, etapu edukacyjnego lub całej szkoły, placówki?
Czy możliwe będzie ujednolicenie kryteriów/wytycznych dla wszystkich stacji sanitarno-epidemiologicznych i podanie do wiadomości dyrektorom szkół?
Czy zostanie ustalona ścieżka komunikacji dyrektora i PPIS?
Czy wydając opinię w sprawie reorganizacji zajęć, PPIS będzie kierować się wskaźnikami liczbowymi związanymi ze stwierdzoną liczbą zachorowań w szkole/w gminie/w powiecie?
Czy liczba osób podejrzanych o zakażenie lub zakażonych w szkole, placówce będzie determinowała zakres zawieszenia zajęć?
Czy PPIS będzie powiadamiał dyrektorów o zastosowaniu kwarantanny wobec nauczycieli?
Czy nauczyciel na kwarantannie może wykonywać pracę?
Czy dziecko z rodziny, której członek/członkowie są objęci kwarantanną, musi pozostawać w domu?
Czy jest uzasadnienie, aby odsunąć od pracy nauczycieli, pracowników szkoły, placówki po 60. roku życia?
Czy nauczyciel z tzw. grupy ryzyka musi mieć obowiązkowo zapewnione środki ochrony indywidualnej?
Czy osoby podejrzane o zakażenie (nauczyciele i uczniowie, inni pracownicy) w szkole powinni natychmiast zakładać maseczki?
Czy uczniowie przewlekle chorzy (np. z deficytem odporności) na co dzień uczęszczający do szkoły powinni uczestniczyć w lekcjach stacjonarnych?
Czy uczniowie objęci indywidualnym nauczaniem powinni uczestniczyć w zajęciach w formie stacjonarnej? Nauczyciele mają z nimi zajęcia w domu, w bezpośrednim kontakcie.
Czy w przypadku stwierdzenia zakażenia przewiduje się wykonanie testów dla grupy, kadry, a może dla wszystkich uczniów i pracowników szkoły?
Czy trzeba zachowywać dystans społeczny na terenie szkoły? Czy dzieci muszą nosić maseczki?
Czy szkoły funkcjonujące w podmiotach leczniczych mogą od 1 września prowadzić kształcenie w formie stacjonarnej?
Czy naczynia i sztućce wielokrotnego użytku powinny być umyte lub wyparzone przed wydaniem ich następnego dnia?
Czy sztućce wielokrotnego użytku powinny być wydawane „do ręki” czy pobrane ze zbiorowego pojemnika?
Jak postępować w sytuacji, gdy uczeń krótko przed rozpoczęciem roku szkolnego wrócił z wypoczynku z kraju podwyższonego ryzyka?
Jakie zasady postępowania przyjąć wobec uczniów, którzy krótko przed rozpoczęciem roku szkolnego uczestniczyli w weselach, pogrzebach oraz innych spotkaniach rodzinnych z udziałem wielu osób?
W bursach i internatach szkolnych mieszkają uczniowie uczęszczający do różnych szkół. Czy w przypadku zawieszenia zajęć w jednej ze szkół, której uczniowie mieszkają w bursie/internacie, należy zawiesić działanie bursy/internatu, przeprowadzić testy przesiewowe wśród pozostałych wychowanków bursy i utrzymać jej działanie, czy też zastosować inny sposób postępowania?
Czy na terenie bursy/internatu w przestrzeniach wspólnych, gdzie nie można zachować dystansu, wychowankowie powinni nosić maseczki?
Czy w przypadku organizacji zajęć praktycznych w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe, gdzie zachowanie odległości między uczniami jest utrudnione ze względu na charakter zajęć związany ze specyfiką zawodów, nie powinniśmy wprowadzić obowiązku zakrywania ust i nosa podczas zajęć oraz dezynfekcji rąk przed korzystaniem ze sprzętu, urządzeń, maszyn?
Czy do organizacji bezpłatnego dowozu (przez gminy) uczniów do szkół powinny obowiązywać przepisy ogólne (w tym obowiązek zakrywania ust i nosa)?
Jakie zalecenia powinny obowiązywać podczas zajęć wychowania fizycznego w szkole (dotyczy również szkolenia sportowego) zarównow przypadku uczniów, jak również nauczycieli? Jak zachować bezpieczeństwo podczas lekcji muzyki (śpiew oraz gra na instrumentach dętych)?
Co z dowozem do szkół dzieci, które przemieszczają się komunikacją miejską i autobusami szkolnymi? Czy należy sformułować zalecenie, żeby uczniowie poruszali się pieszo, jeździli rowerem lub komunikacją miejską poza godzinami szczytu?
Jaką temperaturę uznaje się za stan podgorączkowy? Czy jest to 37oC, czy 37,5oC?
Kto powinien pilnować odizolowanego ucznia, który ma objawy choroby? Czy trzeba zachować odstęp i nałożyć maseczkę?
Czy należy promować, szczególnie w ramach wychowania fizycznego, wychodzenie poza teren szkoły (basen, park, miejskie boiska, sale zabaw)?
Co z uczennicami w ciąży? Czy automatycznie mają być nauczane zdalnie? Czy mogą przebywać w bursie lub internacie?
Czy można organizować wycieczki z noclegiem, czy tylko jednodniowe?
Ile godzin dziecko może spędzić przed ekranem komputerowym, jeżeli zajęcia będą odbywały się na odległość?
Kiedy rodzice mogą wysłać dziecko do szkoły?
Co uczeń powinien wiedzieć przed pójściem do szkoły?
Czy rodzice mogą wejść do szkoły?
Gdzie rodzice mogą zapoznać się zasadami obowiązującymi w szkole w czasie pandemii?
Czy uczeń będzie miał mierzoną temperaturę przed wejściem do szkoły?
Jak rodzice mogą się kontaktować ze szkołą?
Czy uczeń może korzystać ze szkolnej szatni?
Czy uczeń może korzystać ze świetlicy lub biblioteki szkolnej?
Czy uczeń może korzystać ze stołówki szkolnej?
Czy w szkole będą prowadzone zajęcia pozalekcyjne?
Czy w szkole będzie działał gabinet profilaktyki zdrowotnej?
Czy uczeń będzie mógł korzystać w szkole ze szkolnego źródełka?
Czy uczeń może korzystać z boiska szkolnego, szkolnego placu zabaw?
Czy rodzic ma obowiązek kupić dziecku do szkoły środki higieny osobistej, maseczki, rękawice, płyn dezynfekujący?
Czy dziecko, jadąc do szkoły komunikacją miejską, musi zakrywać usta i nos?
Kto nie musi zakrywać ust i nosa korzystając z transportu publicznego w drodze do szkoły?
Czy dyrektor szkoły może wprowadzić w placówce dodatkowe obostrzenia lub środki bezpieczeństwa?
Czy uzyskanie opinii lekarskiej o potrzebie wdrożenia nauczania zdalnego dla uczniów przewlekle chorych czy posiadających orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego będzie gwarantowało rodzicom dodatkowe świadczenia opiekuńcze?

 

Data publikacji: 12 sierpnia 2020 r.