Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Historia

W Radomsku pierwsza klasa skupiająca dzieci niepełnosprawne intelektualnie powstała 1963 roku. Organizacyjne przyporządkowana byłą Szkole Podstawowej Nr 9. Tam, w nowo oddanym do użytku budynku, wydzielono jedno pomieszczenie dla klasy specjalnej, której liczebność wynosiła 25 dzieci - 22 chłopców i 3 dziewczynki w wieku od 9 do 13 lat. Pierwsze zajęcia edukacyjne rozpoczęły się 8 października 1963 r. Pierwszymi jej nauczycielami byli: Lucjan Basiak i Alicja Paplicka.

W roku 1966/1967 dla klas specjalnych przeznaczono drugie pomieszczenie, tym razem w Szkole Podstawowej nr 3, a 1 września 1967 roku powołano Szkołę Specjalną w oparciu o kilka pomieszczeń w budynku Szkół Podstawowych nr 2 i nr 3. Szkoła funkcjonowała tam do roku 1977, to jest do czasu włączenia jej do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Radomsku.

Budowę nowej placówki podjęło Radomszczańskie Przedsiębiorstwo Budowlane. Rozpoczęto ją w październiku 1969 roku, a w lutym 1971 roku przejęto gotowy obiekt. Z dniem 1 marca 1971r. zatrudniono pierwszych pracowników pedagogicznych i gospodarczych. W dniu 3 marca 1971 roku rozpoczęły się zajęcia lekcyjne. Przybywało nowych wychowanków i na dzień 1 kwietnia 1971 roku funkcjonowało 6 oddziałów klasowych, a 21 kwietnia 1971 roku rozpoczęła zajęcia „klasa życia”. W roku szkolnym 1970/1971 w szkole uczyło się 110 uczniów. Placówka wówczas nosiła nazwę „Państwowy Zakład Wychowawczy” i podlegała Kuratorium Okręgu Szkolnego w Łodzi.

1 kwietnia 1974 roku Państwowy Zakład Wychowawczy otrzymuje w użytkowanie budynek Szkoły Podstawowej w Zrąbcu (gmina Kobiele Wielkie), gdzie w krótkim czasie utworzono tak zwaną „szkołę życia” wraz z internatem dla 33 wychowanków. W latach 1974-1981 przebywało tam ogółem 63 wychowanków, z których 20 ukończyło szkołę.

Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Radomsku powstał w miejsce Państwowego Zakładu Wychowawczego na podstawie orzeczenia Kuratorium Oświaty i Wychowania w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 21 sierpnia 1976 roku.                                                                        

W jego skład weszły wówczas:

 • Szkoła Podstawowa Specjalna,
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa o specjalności krawiec odzieży lekkiej,
 • Internat,
 • Filia w Zrąbcu (,,Szkoła Życia z Internatem”),
 • Filia w Zalesicach (budynek szkoły przeznaczony do adaptacji).

21 sierpnia 1977 roku włączono w skład Ośrodka dotychczasową miejską Szkołę Podstawową Specjalną. W roku 1980 na nowo powstaje w Ośrodku Zasadnicza Zawodowa Szkoła Specjalna dla chłopców w zawodach murarz – malarz. Praktyczna nauka zawodu odbywała się w Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego w Radomsku.

Kolejne lata przynoszą zmiany. Filię Ośrodka w Zalesicach przekazano w 1978 roku do SOSW w Piotrkowie Trybunalskim. W 1981 roku zlikwidowana została filia w Zrąbcu, a wychowankowie i część kadry pedagogicznej przeniesieni zostali do Radomska.

W 1991 roku po długich staraniach dyrekcji i zainteresowanych rodziców udało się uruchomić Przedszkole Specjalne funkcjonujące w budynku byłego przedszkola publicznego przylegającego do terenów Ośrodka. W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w roku 1991 wchodziły:

 • Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna,
 • Internat,
 • Przedszkole Specjalne.

Nauczycielem, który przez wiele lat, od pierwszych chwil istnienia szkolnictwa specjalnego w Radomsku, towarzyszył rozwojowi SOSW był p. Lucjan Basiak. Przez okres kolejnych lat funkcję dyrektora Ośrodka pełnili:

 • 01.03. 1971 – 31.07. 1978     p. Tomasz Paciorek
 • 01.08. 1978 – 31.07. 1979     p. Zofia Michalak
 • 01.08. 1979 – 01.01. 1984     p. Jacek Owczarek
 • 01.01.1984 – 31.08. 1991     p. Aleksandra Żarnecka
 • 01.09.1991 – 31.08.2007       p. Anna Bartkiewicz
 • 01.09. 2007 – 31.08.2017     p. Cezary Bartnik
 • 01.09. 2017 - do chwili obecnej p. Katarzyna Morga

1 czerwca 2007 roku z inicjatywy pani Dyrektor Anny Bartkiewicz, placówka otrzymuje imię ks. Jana Twardowskiego zwanego „księdzem Janem od Biedronki.”.