Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Historia

W Radomsku pierwsza klasa skupiająca dzieci niepełnosprawne intelektualnie powstała 1963 roku. Organizacyjne przyporządkowana byłą Szkole Podstawowej Nr 9. Tam, w nowo oddanym do użytku budynku, wydzielono jedno pomieszczenie dla klasy specjalnej, której liczebność wynosiła 25 dzieci - 22 chłopców i 3 dziewczynki w wieku od 9 do 13 lat. Pierwsze zajęcia edukacyjne rozpoczęły się 8 października 1963 r. Pierwszymi jej nauczycielami byli: Lucjan Basiak i Alicja Paplicka.

W roku 1966/1967 dla klas specjalnych przeznaczono drugie pomieszczenie, tym razem w Szkole Podstawowej nr 3, a 1 września 1967 roku powołano Szkołę Specjalną w oparciu o kilka pomieszczeń w budynku Szkół Podstawowych nr 2 i nr 3. Szkoła funkcjonowała tam do roku 1977, to jest do czasu włączenia jej do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Radomsku.

Budowę nowej placówki podjęło Radomszczańskie Przedsiębiorstwo Budowlane. Rozpoczęto ją w październiku 1969 roku, a w lutym 1971 roku przejęto gotowy obiekt. Z dniem 1 marca 1971r. zatrudniono pierwszych pracowników pedagogicznych i gospodarczych. W dniu 3 marca 1971 roku rozpoczęły się zajęcia lekcyjne. Przybywało nowych wychowanków i na dzień 1 kwietnia 1971 roku funkcjonowało 6 oddziałów klasowych, a 21 kwietnia 1971 roku rozpoczęła zajęcia „klasa życia”. W roku szkolnym 1970/1971 w szkole uczyło się 110 uczniów. Placówka wówczas nosiła nazwę „Państwowy Zakład Wychowawczy” i podlegała Kuratorium Okręgu Szkolnego w Łodzi.

1 kwietnia 1974 roku Państwowy Zakład Wychowawczy otrzymuje w użytkowanie budynek Szkoły Podstawowej w Zrąbcu (gmina Kobiele Wielkie), gdzie w krótkim czasie utworzono tak zwaną „szkołę życia” wraz z internatem dla 33 wychowanków. W latach 1974-1981 przebywało tam ogółem 63 wychowanków, z których 20 ukończyło szkołę.

Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Radomsku powstał w miejsce Państwowego Zakładu Wychowawczego na podstawie orzeczenia Kuratorium Oświaty i Wychowania w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 21 sierpnia 1976 roku.                                                                        

W jego skład weszły wówczas:

 • Szkoła Podstawowa Specjalna,
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa o specjalności krawiec odzieży lekkiej,
 • Internat,
 • Filia w Zrąbcu (,,Szkoła Życia z Internatem”),
 • Filia w Zalesicach (budynek szkoły przeznaczony do adaptacji).

21 sierpnia 1977 roku włączono w skład Ośrodka dotychczasową miejską Szkołę Podstawową Specjalną. W roku 1980 na nowo powstaje w Ośrodku Zasadnicza Zawodowa Szkoła Specjalna dla chłopców w zawodach murarz – malarz. Praktyczna nauka zawodu odbywała się w Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego w Radomsku.

Kolejne lata przynoszą zmiany. Filię Ośrodka w Zalesicach przekazano w 1978 roku do SOSW w Piotrkowie Trybunalskim. W 1981 roku zlikwidowana została filia w Zrąbcu, a wychowankowie i część kadry pedagogicznej przeniesieni zostali do Radomska.

W 1991 roku po długich staraniach dyrekcji i zainteresowanych rodziców udało się uruchomić Przedszkole Specjalne funkcjonujące w budynku byłego przedszkola publicznego przylegającego do terenów Ośrodka. W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w roku 1991 wchodziły:

 • Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna,
 • Internat,
 • Przedszkole Specjalne.

Nauczycielem, który przez wiele lat, od pierwszych chwil istnienia szkolnictwa specjalnego w Radomsku, towarzyszył rozwojowi SOSW był p. Lucjan Basiak. Przez okres kolejnych lat funkcję dyrektora Ośrodka pełnili:

 • 01.03. 1971 – 31.07. 1978     p. Tomasz Paciorek
 • 01.08. 1978 – 31.07. 1979     p. Zofia Michalak
 • 01.08. 1979 – 01.01. 1984     p. Jacek Owczarek
 • 01.01.1984 – 31.08. 1991     p. Aleksandra Żarnecka
 • 01.09.1991 – 31.08.2007       p. Anna Bartkiewicz
 • 01.09. 2007 – 31.08.2017     p. Cezary Bartnik
 • 01.09. 2017 - do chwili obecnej p. Katarzyna Morga

1 czerwca 2007 roku z inicjatywy pani Dyrektor Anny Bartkiewicz, placówka otrzymuje imię ks. Jana Twardowskiego zwanego „księdzem Janem od Biedronki.”.