Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

O placówce

Podstawowe informacje

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Radomsku prowadzi zapisy dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do:

 • Szkoły Podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym.

 • Szkoły Przysposabiającej do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz sprzężeniami.

 • Zespołu rewalidacyjno – wychowawczego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

 

Oferujemy:

 

Całodobowy internat od poniedziałku do piątku, mało liczne klasy, stołówkę, świetlicę.

Ośrodek zapewnia wychowankom wszechstronną pomoc specjalistyczną:

 • Terapię logopedyczną

 • Terapię Sensoryczną (SI)

 • Terapię metodą EEG Biofeedback

 • Terapię pedagogiczną

 • Terapię psychologiczną

 •  Zajęcia rewalidacyjne

 •  Rehabilitację ruchową

 •  Gimnastykę korekcyjną

 

W placówce zatrudnieni są również: 

 

 • pedagodzy specjalni (min. oligofrenopedagodzy, tyflopedagog),

 • terapeuci innych specjalności (terapia autyzmu i zaburzeń pokrewnych, terapia ręki,  alternatywne metody porozumiewania się,  muzykoterapia, sensoplastyka itp).

 

Oferta zajęć dodatkowych:

 

 • Drużyna Harcerska NS "Tacy sami."
 • Klub gier planszowych.
 • Programy i projekty, w tym innowacje pedagogiczne.
 • Liczne imprezy okolicznościowe oraz konferencje o zasięgu szkolnym, międzyszkolnym, miejskim i powiatowym. 

 

Baza placówki: 

Nowe gabinety - hydroterapii i biofeedbacku

Po wakacjach podopieczni Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Radomsku wrócili do odnowionych wnętrz. Mogą też korzystać z nowych specjalistycznych gabinetów: hydroterapii i biofeedbacku.

We wrześniu 2019 roku w Placówce zakończył się remont bloku sanitarnego na parterze budynku internatu. Zaplanowano podział dotychczasowych toalet na kilka osobnych pomieszczeń: toaletę dla uczniów i wychowanków dostosowaną do potrzeb niepełnosprawnych (z kabiną prysznicową, umywalkami, toaletami), pomieszczenie dla pracowników obsługi z przeznaczeniem dla potrzeb gabinetu pielęgniarki (m.in. lodówki na odpady medyczne), pomieszczenie dla obsługi na sprzęty porządkowe.

Dzięki temu udało się wygospodarować miejsce na gabinet hydroterapii dla uczniów i wychowanków SOSW. Znajdują się tu dwie tzw. wirówki do hydromasażu kończyn dolnych i górnych. Urządzenie zakupiono ze środków pozyskanych od firmy JYSK i Starostwa Powiatowego.

 

Podczas wakacjiwyremontowano biuro kadr oraz pomieszczenia po magazynie na zapleczu kuchni, pomalowano zaplecze bloku żywieniowego oraz magazyn spożywczy. Odnowiono też elementy zewnętrzne: m. in. ławki, kosze, balustrady, naprawiono piorunochrony na budynkach szkoły i internatu.

W budynku internatu pojawi się także kolejna nowość – gabinet biofeedbacku, ważny w terapii podopiecznych Ośrodka.

EEG Biofeedback to nieinwazyjna, bezbolesna technika treningu mózgu. Metoda powstała w ośrodku szkoleniowym NASA, była wykorzystywana podczas szkolenia pilotów i astronautów. Jest to rodzaj terapii, dzięki której pacjent w sposób świadomy, uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal w mózgu, tak by mózg pracował wydajniej i szybciej. Terapia ta zwiększa możliwości intelektualne i usprawnia procesy poznawcze, poprawia efektywność pracy, ułatwia uzyskanie równowagi psychicznej i wyciszenia, poprawia samopoczucie, zwiększa odporność na stres, wpływa pozytywnie na ogólne funkcjonowanie człowieka.

Polecana jest też dla osób zdrowych celem polepszenia ich funkcjonowania i samopoczucia, czy uzyskiwania lepszych efektów pracy, ale także dla dzieci i młodzieży z dysfunkcjami w pracy mózgu w postaci np.: nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD, ADD), dysleksji, dysgrafii, dyskalkulii, zaburzeń uwagi i pamięci, stanów nerwicowych, zaburzeń psychosomatycznych, tików, zespołu Tourette`a.

Gabinet biofeedbacku został utworzony dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym, dofinansowaniu przekazanym przez firmę JYSK oraz fundacje Młodzi Młodym z Częstochowy (kwoty przekazane w ramach odpisów tzw. 1 %).