Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

O placówce

Podstawowe informacje

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Radomsku prowadzi zapisy dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do:

 • Szkoły Podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym.

 • Szkoły Przysposabiającej do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz sprzężeniami.

 • Zespołu rewalidacyjno – wychowawczego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

 

Oferujemy:

 

Całodobowy internat od poniedziałku do piątku, mało liczne klasy, stołówkę, świetlicę.

Ośrodek zapewnia wychowankom wszechstronną pomoc specjalistyczną:

 • Terapię logopedyczną

 • Terapię Sensoryczną (SI)

 • Terapię metodą EEG Biofeedback

 • Terapię pedagogiczną

 • Terapię psychologiczną

 •  Zajęcia rewalidacyjne

 •  Rehabilitację ruchową

 •  Gimnastykę korekcyjną

 

W placówce zatrudnieni są również: 

 

 • pedagodzy specjalni (min. oligofrenopedagodzy, tyflopedagog),

 • terapeuci innych specjalności (terapia autyzmu i zaburzeń pokrewnych, terapia ręki,  alternatywne metody porozumiewania się,  muzykoterapia, sensoplastyka itp).

 

Oferta zajęć dodatkowych:

 

 • Drużyna Harcerska NS "Tacy sami."
 • Klub gier planszowych.
 • Programy i projekty, w tym innowacje pedagogiczne.
 • Liczne imprezy okolicznościowe oraz konferencje o zasięgu szkolnym, międzyszkolnym, miejskim i powiatowym. 

 

Baza placówki: 

Nowe gabinety - hydroterapii i biofeedbacku

Po wakacjach podopieczni Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Radomsku wrócili do odnowionych wnętrz. Mogą też korzystać z nowych specjalistycznych gabinetów: hydroterapii i biofeedbacku.

We wrześniu 2019 roku w Placówce zakończył się remont bloku sanitarnego na parterze budynku internatu. Zaplanowano podział dotychczasowych toalet na kilka osobnych pomieszczeń: toaletę dla uczniów i wychowanków dostosowaną do potrzeb niepełnosprawnych (z kabiną prysznicową, umywalkami, toaletami), pomieszczenie dla pracowników obsługi z przeznaczeniem dla potrzeb gabinetu pielęgniarki (m.in. lodówki na odpady medyczne), pomieszczenie dla obsługi na sprzęty porządkowe.

Dzięki temu udało się wygospodarować miejsce na gabinet hydroterapii dla uczniów i wychowanków SOSW. Znajdują się tu dwie tzw. wirówki do hydromasażu kończyn dolnych i górnych. Urządzenie zakupiono ze środków pozyskanych od firmy JYSK i Starostwa Powiatowego.

 

Podczas wakacjiwyremontowano biuro kadr oraz pomieszczenia po magazynie na zapleczu kuchni, pomalowano zaplecze bloku żywieniowego oraz magazyn spożywczy. Odnowiono też elementy zewnętrzne: m. in. ławki, kosze, balustrady, naprawiono piorunochrony na budynkach szkoły i internatu.

W budynku internatu pojawi się także kolejna nowość – gabinet biofeedbacku, ważny w terapii podopiecznych Ośrodka.

EEG Biofeedback to nieinwazyjna, bezbolesna technika treningu mózgu. Metoda powstała w ośrodku szkoleniowym NASA, była wykorzystywana podczas szkolenia pilotów i astronautów. Jest to rodzaj terapii, dzięki której pacjent w sposób świadomy, uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal w mózgu, tak by mózg pracował wydajniej i szybciej. Terapia ta zwiększa możliwości intelektualne i usprawnia procesy poznawcze, poprawia efektywność pracy, ułatwia uzyskanie równowagi psychicznej i wyciszenia, poprawia samopoczucie, zwiększa odporność na stres, wpływa pozytywnie na ogólne funkcjonowanie człowieka.

Polecana jest też dla osób zdrowych celem polepszenia ich funkcjonowania i samopoczucia, czy uzyskiwania lepszych efektów pracy, ale także dla dzieci i młodzieży z dysfunkcjami w pracy mózgu w postaci np.: nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD, ADD), dysleksji, dysgrafii, dyskalkulii, zaburzeń uwagi i pamięci, stanów nerwicowych, zaburzeń psychosomatycznych, tików, zespołu Tourette`a.

Gabinet biofeedbacku został utworzony dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym, dofinansowaniu przekazanym przez firmę JYSK oraz fundacje Młodzi Młodym z Częstochowy (kwoty przekazane w ramach odpisów tzw. 1 %).