Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Plan działań

PLAN DZIAŁAŃ W PROGRAMIE  "AKTYWNA TABLICA" 

DZIAŁANIAODPOWIEDZIALNICEL
Przekazanie Radzie Pedagogicznej  informacji na temat realizacji programu „Aktywna tablica” (http://www.aktywnatablica.org/).DyrektorZapoznanie RP z zasadami uczestnictwa w programie  i korzyściami płynącymi z jego realizacji.
Wyznaczenie szkolnego e-koordynatora oraz powołanie nauczycielskich zespołów samokształceniowych.Dyrektor

Koordynowanie działań w zakresie stosowania TIK w szkole.

Wspieranie dyrektora i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK.

Szkolenie Rady Pedagogicznej dotyczące obsługi monitora.Firma zewnętrznaInstalacja, uruchomienie oraz zintegrowanie zakupionych urządzeń i oprogramowania wchodzących w skład pomocy dydaktycznych z infrastrukturą. Przeszkolenie nauczycieli w zakresie funkcji i obsługi sprzętu i oprogramowania, uwzględniające konieczność stosowania TIK w prowadzeniu zajęć edukacyjnych z różnych przedmiotów.

Przystąpienie szkoły do międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących  TIK w nauczaniu.

Dyrektor, szkolny e-koordynator.

Nawiązanie współpracy ze szkołami w najbliższej okolicy. Wymiana doświadczeń.

Udział w co najmniej 3 spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli.

Zainteresowani nauczyciele, szkolny e-koordynator.

Dzielenie się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami.

Udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, w szczególności opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk.

Zainteresowani nauczyciele, szkolny e-koordynator.

 

Zorganizowanie, w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy  nauczycieli, co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu.

Zainteresowani nauczyciele, szkolny e-koordynator.

Dzielenie się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami.

Stworzenie zakładki na stronie internetowej szkoły.

Nauczyciel informatyki , szkolny e-koordynator.

Zakładka „Aktywna tablica”.

Umieszczenie na stronie  szkoły planu działań  „Aktywna tablica’’. 

Aktualizowanie zakładki „Aktywna tablica” o nowe linki do stron oraz pomysły. 

Nauczyciele przedmiotowi we współpracy  z nauczycielem  informatyki. 

Bieżące dokumentowanie realizowanych zadań.

Stworzenie szkolnej bazy programów  edukacyjnych na stronie internetowej szkoły.

Nauczyciele przedmiotowi we współpracy  z nauczycielem  informatyki. 

Doskonalenie sposobów wykorzystywania TIK.

Realizacja profilaktyki dotyczącej „Bezpieczeństwa  w sieci” na lekcjach wychowawczych oraz informatyce. 

Nauczyciele informatyki, wychowawcy.

Zwiększenie świadomości dotyczącej bezpiecznego korzystania z sieci. (Organizacja Dnia bezpiecznego Internetu).

Przeprowadzenie szkoleń  i warsztatów dla nauczycieli  na temat bezpiecznego  i nowoczesnego korzystania  z narzędzi TIK.

Firma zewnętrzna, zespół TIK.

Wzbogacenie wiedzy na temat skutecznego zastosowania narzędzi. Dzielenie się zdobytą wiedzą z innymi nauczycielami.

Lekcje otwarte z wykorzystaniem  monitora interaktywnego  i nowoczesnych narzędzi TIK.

Wszyscy zainteresowani  nauczyciele.  

Wzbogacenie wiedzy na temat skutecznego zastosowania narzędzi.

Wykorzystanie TIK w pracy z uczniami.

Planowane sposoby wykorzystania tablicy:

  • Pisanie i rysowanie (nauczyciel i uczniowie).
  • Wyświetlanie filmów, zdjęć, obrazów graficznych, które mogą stanowić tło do notatek i rysunków np.    uzupełniających wyświetlane obrazy.
  • Korzystanie z zasobów Internetu w czasie rzeczywistym (w tym z plansz, słowników, encyklopedii itp.) .
  • Przygotowanie gotowych scenariuszy lekcji.  
  • Korzystanie na lekcji z ćwiczeń interaktywnych - przygotowanych przez nauczyciela lub już istniejących,     dobranych odpowiednio do poziomu uczniów w klasie.

Nauczyciele. 

Wykorzystywanie TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły, w liczbie co najmniej 5 godzin zajęć edukacyjnych średnio w każdym tygodniu nauki począwszy od dnia zainstalowania i uruchomienia pomocy dydaktycznych.

Uczestniczenie /przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły/ w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu.

Zainteresowani nauczyciele.

 

Podsumowanie działań  w ramach  programu "Aktywna tablica".

Dyrektor, zespół TIK.

Wyciągnięcie wniosków - korzyści. Przedstawienie sprawozdania  Radzie Pedagogicznej.

Przedstawieniu na potrzeby organu prowadzącego sprawozdania z realizacji zadań wynikających z udziału w Programie.

Dyrektor, szkolny e-koordynator.