Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Plan działań

PLAN DZIAŁAŃ W PROGRAMIE  "AKTYWNA TABLICA" 

DZIAŁANIAODPOWIEDZIALNICEL
Przekazanie Radzie Pedagogicznej  informacji na temat realizacji programu „Aktywna tablica” (http://www.aktywnatablica.org/).DyrektorZapoznanie RP z zasadami uczestnictwa w programie  i korzyściami płynącymi z jego realizacji.
Wyznaczenie szkolnego e-koordynatora oraz powołanie nauczycielskich zespołów samokształceniowych.Dyrektor

Koordynowanie działań w zakresie stosowania TIK w szkole.

Wspieranie dyrektora i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK.

Szkolenie Rady Pedagogicznej dotyczące obsługi monitora.Firma zewnętrznaInstalacja, uruchomienie oraz zintegrowanie zakupionych urządzeń i oprogramowania wchodzących w skład pomocy dydaktycznych z infrastrukturą. Przeszkolenie nauczycieli w zakresie funkcji i obsługi sprzętu i oprogramowania, uwzględniające konieczność stosowania TIK w prowadzeniu zajęć edukacyjnych z różnych przedmiotów.

Przystąpienie szkoły do międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących  TIK w nauczaniu.

Dyrektor, szkolny e-koordynator.

Nawiązanie współpracy ze szkołami w najbliższej okolicy. Wymiana doświadczeń.

Udział w co najmniej 3 spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli.

Zainteresowani nauczyciele, szkolny e-koordynator.

Dzielenie się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami.

Udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, w szczególności opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk.

Zainteresowani nauczyciele, szkolny e-koordynator.

 

Zorganizowanie, w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy  nauczycieli, co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu.

Zainteresowani nauczyciele, szkolny e-koordynator.

Dzielenie się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami.

Stworzenie zakładki na stronie internetowej szkoły.

Nauczyciel informatyki , szkolny e-koordynator.

Zakładka „Aktywna tablica”.

Umieszczenie na stronie  szkoły planu działań  „Aktywna tablica’’. 

Aktualizowanie zakładki „Aktywna tablica” o nowe linki do stron oraz pomysły. 

Nauczyciele przedmiotowi we współpracy  z nauczycielem  informatyki. 

Bieżące dokumentowanie realizowanych zadań.

Stworzenie szkolnej bazy programów  edukacyjnych na stronie internetowej szkoły.

Nauczyciele przedmiotowi we współpracy  z nauczycielem  informatyki. 

Doskonalenie sposobów wykorzystywania TIK.

Realizacja profilaktyki dotyczącej „Bezpieczeństwa  w sieci” na lekcjach wychowawczych oraz informatyce. 

Nauczyciele informatyki, wychowawcy.

Zwiększenie świadomości dotyczącej bezpiecznego korzystania z sieci. (Organizacja Dnia bezpiecznego Internetu).

Przeprowadzenie szkoleń  i warsztatów dla nauczycieli  na temat bezpiecznego  i nowoczesnego korzystania  z narzędzi TIK.

Firma zewnętrzna, zespół TIK.

Wzbogacenie wiedzy na temat skutecznego zastosowania narzędzi. Dzielenie się zdobytą wiedzą z innymi nauczycielami.

Lekcje otwarte z wykorzystaniem  monitora interaktywnego  i nowoczesnych narzędzi TIK.

Wszyscy zainteresowani  nauczyciele.  

Wzbogacenie wiedzy na temat skutecznego zastosowania narzędzi.

Wykorzystanie TIK w pracy z uczniami.

Planowane sposoby wykorzystania tablicy:

  • Pisanie i rysowanie (nauczyciel i uczniowie).
  • Wyświetlanie filmów, zdjęć, obrazów graficznych, które mogą stanowić tło do notatek i rysunków np.    uzupełniających wyświetlane obrazy.
  • Korzystanie z zasobów Internetu w czasie rzeczywistym (w tym z plansz, słowników, encyklopedii itp.) .
  • Przygotowanie gotowych scenariuszy lekcji.  
  • Korzystanie na lekcji z ćwiczeń interaktywnych - przygotowanych przez nauczyciela lub już istniejących,     dobranych odpowiednio do poziomu uczniów w klasie.

Nauczyciele. 

Wykorzystywanie TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły, w liczbie co najmniej 5 godzin zajęć edukacyjnych średnio w każdym tygodniu nauki począwszy od dnia zainstalowania i uruchomienia pomocy dydaktycznych.

Uczestniczenie /przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły/ w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu.

Zainteresowani nauczyciele.

 

Podsumowanie działań  w ramach  programu "Aktywna tablica".

Dyrektor, zespół TIK.

Wyciągnięcie wniosków - korzyści. Przedstawienie sprawozdania  Radzie Pedagogicznej.

Przedstawieniu na potrzeby organu prowadzącego sprawozdania z realizacji zadań wynikających z udziału w Programie.

Dyrektor, szkolny e-koordynator.