Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Kreatywna edukacja - podróż w świat literatury i sztuki

Projekt realizowany w roku szkolnym 2018/2019. Współfinansowany przez Fundację Santander program „Bank Dziecięcych Uśmiechów”.

 

„Kreatywna edukacja - podróż w świat literatury i sztuki”. Wszechstronne stymulowanie rozwoju poznawczego ucznia za pomocą słowa, obrazu, dźwięku i ruchu.

Główny cel projektu:

Rozbudzenie pasji i zainteresowań sztuką uczniów niepełnosprawnych intelektualnie, zachęcenie ich do wyrażania swoich emocji oraz twórczego i aktywnego spędzania wolnego czasu. Promocja czytelnictwa, wzrost  samooceny.  Zwiększanie zainteresowania uczestników różnymi technikami plastycznymi, znajdowanie miejsca dla kreatywności i indywidualizmu, wspomaganie aktywnej percepcji dzieł sztuki.    Projekt stanowił formę promocji czytelnictwa i działań artystycznych - z użyciem nowoczesnych technologii multimedialnych. Uczniowie mieli szansę zrealizować swoje pasje i mniejsze lub większe marzenia. Działania w zakresie projektu były realizowane poprzez organizację warsztatów artystycznych, teatralnych, muzycznych, komputerowych przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych z uwzględnieniem rozwoju właściwych postaw (kreatywność, innowacyjność oraz praca zespołowa).

Zajęcia warsztatowe uwzględniały następujące dziedziny sztuki: teatr i literaturę, plastykę, muzykę i taniec. Podczas zajęć teatralno-literackich  uczniowie poznawali piękno polskiej poezji oraz mądrość tkwiącą w bajkach i baśniach. W ramach działań odbyły się także warsztaty dotyczące umiejętności wyrażania emocji oraz prezentowania siebie. Podczas warsztatów muzyczno-tanecznych bazować będziemy na naturalnej potrzebie ruchu drzemiącej w każdym człowieku. Zajęcia plastyczne powadzone były za pomocą technik i metod, które pozwalały w końcowej fazie osiągnąć uczniowi sukces i zaprezentować go w galerii prac szerszej grupie społeczności szkolnej. Zajęcia prowadzone były z wykorzystaniem technik tj. malowanie na szkle, lepienie z gliny, malowanie ręką, mandale i collage. Projekt oprócz walorów typowo dydaktycznych pełnił funkcję wychowawczą i terapeutyczną. W ofercie znalazły się także: ściana do aktywności twórczej, kącik literacki, miejsca i czas na własną kreatywność. Pozyskano środki finansowe, za które wykonano remont i dekorację korytarzy szkolnych w ramach programu „Kreatywny Korytarz” w wysokości 6.000 zł. 

Realizacja zadań pozwoliła m.in. na rozwój koncentracji, wyobraźni, myślenia i pamięci oraz pozytywnych cech charakteru, takich jak życzliwość, otwartość, szacunek do pracy innych.