Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Kreatywna edukacja - podróż w świat literatury i sztuki

Projekt realizowany w roku szkolnym 2018/2019. Współfinansowany przez Fundację Santander program „Bank Dziecięcych Uśmiechów”.

 

„Kreatywna edukacja - podróż w świat literatury i sztuki”. Wszechstronne stymulowanie rozwoju poznawczego ucznia za pomocą słowa, obrazu, dźwięku i ruchu.

Główny cel projektu:

Rozbudzenie pasji i zainteresowań sztuką uczniów niepełnosprawnych intelektualnie, zachęcenie ich do wyrażania swoich emocji oraz twórczego i aktywnego spędzania wolnego czasu. Promocja czytelnictwa, wzrost  samooceny.  Zwiększanie zainteresowania uczestników różnymi technikami plastycznymi, znajdowanie miejsca dla kreatywności i indywidualizmu, wspomaganie aktywnej percepcji dzieł sztuki.    Projekt stanowił formę promocji czytelnictwa i działań artystycznych - z użyciem nowoczesnych technologii multimedialnych. Uczniowie mieli szansę zrealizować swoje pasje i mniejsze lub większe marzenia. Działania w zakresie projektu były realizowane poprzez organizację warsztatów artystycznych, teatralnych, muzycznych, komputerowych przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych z uwzględnieniem rozwoju właściwych postaw (kreatywność, innowacyjność oraz praca zespołowa).

Zajęcia warsztatowe uwzględniały następujące dziedziny sztuki: teatr i literaturę, plastykę, muzykę i taniec. Podczas zajęć teatralno-literackich  uczniowie poznawali piękno polskiej poezji oraz mądrość tkwiącą w bajkach i baśniach. W ramach działań odbyły się także warsztaty dotyczące umiejętności wyrażania emocji oraz prezentowania siebie. Podczas warsztatów muzyczno-tanecznych bazować będziemy na naturalnej potrzebie ruchu drzemiącej w każdym człowieku. Zajęcia plastyczne powadzone były za pomocą technik i metod, które pozwalały w końcowej fazie osiągnąć uczniowi sukces i zaprezentować go w galerii prac szerszej grupie społeczności szkolnej. Zajęcia prowadzone były z wykorzystaniem technik tj. malowanie na szkle, lepienie z gliny, malowanie ręką, mandale i collage. Projekt oprócz walorów typowo dydaktycznych pełnił funkcję wychowawczą i terapeutyczną. W ofercie znalazły się także: ściana do aktywności twórczej, kącik literacki, miejsca i czas na własną kreatywność. Pozyskano środki finansowe, za które wykonano remont i dekorację korytarzy szkolnych w ramach programu „Kreatywny Korytarz” w wysokości 6.000 zł. 

Realizacja zadań pozwoliła m.in. na rozwój koncentracji, wyobraźni, myślenia i pamięci oraz pozytywnych cech charakteru, takich jak życzliwość, otwartość, szacunek do pracy innych.