Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rehabilitacja 25 plus - edycja IV

REHABILITACJA 25 PLUS – EDYCJA IV 2022/2023

Od 01.10.2022r. realizujemy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Radomsku IV Edycję programu „Rehabilitacja 25 plus” finansowanego przez PFRON.

W Programie uczestniczy 10 absolwentów Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Spotykamy się codziennie na różnego typu zajęciach: gospodarstwa domowe, ogrodnictwa, porządkowych, artystycznych, multimedialnych, biurowych, sportowych, wycieczkach, warsztatach. Mają one rozwijać, uczyć, usamodzielniać w życiu codziennym, być dobrą zabawą, sprawić, że żyjemy aktywnie.

Oto kilka naszych zajęć:

Obok codziennych zajęć bierzemy udział w warsztatach poświęconych różnym tematom. Jest to ciekawe doświadczenie poznawać nowe dla nas rzeczy w tak ciekawy sposób. Dzięki warsztatom, w których braliśmy udział poznaliśmy: tajniki życia pszczół, zasady segregacji odpadów czy tworzymy małe formy teatralne: przedstawienia i inscenizacje np.: Rzepka czy Jasełka na uroczystość Wigilii.

Organizujemy imprezy okolicznościowe i włączamy się w przedsięwzięcia organizowane w SOSW. Dzięki temu pokazujemy co potrafimy, integrujemy się ze społecznością szkolną i lokalną.

Nasza praca podczas zajęć artystycznych, szczególnie teatralnych, uświetnia różne imprezy okolicznościowe. Przygotowaliśmy we współpracy z uczniami szkoły przedstawienie jasełkowe wystawione podczas Wigilii SOSW. Bardzo lubimy pokazać swoje możliwości w takiej odsłonie.

Zajęcia realizowane w Programie to nie tylko nauka i zdobywanie umiejętności, ale także zabawa. W Karnawale 2023 zorganizowaliśmy zabawę karnawałową na którą zaprosiliśmy kolegów i koleżanki uczęszczających na warsztaty terapii zajęciowej. Bardzo dziękujemy za tak liczną obecność. Mamy nadzieję, że Wy bawiliście się świetnie, bo my tak.

 

 

Regulamin ogólnopolskiego konkursu
fotograficznego pt. „Zakochaj się w wiośnie”


I. Adresaci:
Konkurs adresowany jest do uczestników programu Rehabilitacja 25+, Warsztatów
Terapii Zajęciowych, Szkół Przysposabiających do Pracy.
II. Cele konkursu:
1. Rozwijanie w uczestnikach poczucia iż wszyscy jesteśmy częścią przyrody
2. Kształtowanie poczucia estetyki artystycznej
3. Kształcenie umiejętności wyrażania emocji przez fotografię
4. Rozwijanie kreatywności uczestników
5. Aktywizacja miłośników fotografii
6. Rozwijanie i doskonalenie umiejętności obsługi aparatu fotograficznego
III. Organizator:
Beneficjenci programu pilotażowego Projekt Rehabilitacja 25+ przy Specjalnym
Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Radomsku
IV. Temat konkursu: „Zakochać się w wiośnie”
W okresie wiosennym przyroda budzi się do życia i można zaobserwować piękno
jakie występuje podczas tej pory roku. Beneficjentów konkursu zachęcamy do
czynnego poszukiwania miejsca w ich regionie, które według nich będzie
najpiękniejsze i jednocześnie będzie promowało piękno i wyjątkowość wybranego
regionu w okresie wiosennym. Fotografując przyrodę należy pamiętać iż człowiek
również stanowi element kompozycji.
V. Wymagania konkursowe:
1. W wykonanie zadania (zdjęć) powinni być zaangażowani uczestnicy
poszczególnych grup (Rehabilitacja 25+, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Szkół
Przysposabiających do Pracy.), którzy poszukują ciekawego i atrakcyjnego
miejsca z oznakami wiosny i wykonują zdjęcia.
2. Jedna jednostka może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 fotografie
3. Fotografie powinny być wykonane w formacie A3 (prac nie należy składać!)
4. Prace należy przesłać w formie papierowej i elektronicznej
5. Każdą pracę należy opatrzeć metryczką będącą załącznikiem do niniejszego
regulaminu
6. Prace wyróżnione i nagrodzone zostaną wykorzystane do stworzenia kalendarza
na 2024 rok.
7. W związku z planowaną pokonkursowa wystawą do prac konkursowych należy
dołączyć zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych, a także
zgodę na wykorzystanie wizerunku postaci przedstawionych w pracach
konkursowych
8. Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie karty zgłoszenia będącej
załącznikiem do niniejszego regulaminu
VI. Zasady i kryteria oceny prac konkursowych:
1. Nadesłane prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora
2. Z pośród nadesłanych prac wyłonione zostaną: I,II,III miejsce
3. Przewiduje się również przyznanie wyróżnień
4. Ocenie jury podleć będą:
kreatywność, niekonwencjonalne ujęcie tematu, osobowość autorów widoczna w
konkursowej fotografii
VII. Termin nadsyłania prac:
Prace konkursowe należy przesłać do 28.04.2023 rok na adres:
1. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy 97 – 500 Radomsko ul Piastowska 12
oraz:
2. rehabilitacja25plus@soswradomsko.pl

VIII. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu:
Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu przewidziany jest w miesiącu maj 2023r.
O wynikach konkursu organizatorzy poinformują laureatów na stronie internetowej
www://soswradomsko.pl oraz e-mail
Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu, wystawa pokonkursowa i przyznanie nagród
odbędzie się w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im ks. Jana
Twardowskiego w Radomsku ul Piastowska 12
O szczegółowym terminie rozstrzygnięcia konkursu organizator poinformuje
uczestników drogą elektroniczną
Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w terminie rozstrzygnięcia
konkursu
Telefon kontaktowy w sprawach związanych z organizacją i przebiegiem konkursu:
575 751 020 -Małgorzata Jarosińska
516 843 290 -Anna Tkacz – Dubielska

 

Karta zgłoszenia:

/uploads/5ea0a7d570ca1/newses/398/content/Karta_zg__oszenia.doc

 

Zgody na przetwarzanie danych osobowych, wykorzystanie wizerunku i zapoznania się z obowiązkiem informacyjnym:

/uploads/5ea0a7d570ca1/newses/398/content/Rodo.doc

 

 

Rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego pt.
„Zakochaj się w wiośnie”

 

W dniu 6 czerwca 2023 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Radomsku odbyło się rozstrzygniecie Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Zakochaj się w wiośnie” organizowanego przez Pilotażowy Projekt Rehabilitacja 25+ przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Radomsku.

Komisja konkursowa w składzie:

1.   Włodzimierz Tyczyński

2.   Joanna Dudek

3.   Fabian Zagórowicz

4.   Agnieszka Pawelec, Krzysztof Pawelec

5.   Wiktoria Sztuk

po dokonaniu oceny zdjęć, które wpłynęły na konkurs postanowiła przyznać następujące nagrody: równorzędne trzy pierwsze miejsca oraz trzy wyróżnienia:

I - miejsce - Kamil Wróbel - Specjalny Ośrodek Szkolno- wychowawczy im Janusza Korczaka w Sieradzu.

I – miejsce - Dawid Wieczorek - Rehabilitacja 25+ Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Baczkowie.

I – miejsce - Dominika Furmańczyk, Wioletta Raniszewska, Kamil Ryta - Internat w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Radomsku

Wyróżnienia

1.   Kinga Jakubik Rehabilitacja 25+ Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Baczkowie

2.   Kacper Grzyb - Rehabilitacja 25+ Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Baczkowie

3.   Tomasz Kowalewski - Środowiskowy Dom Samopomocy w Radomsku

Zwycięzcom gratulujemy.