Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rehabilitacja 25 plus

Co nowego?

Od miesiąca października 2019r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Radomsku realizowany jest Program "Rehabilitacja 25 plus".

Dlaczego realizujemy program "Rehabilitacja 25 plus"?

Od kilku lat staraliśmy się o zorganizowane zajęć aktywizacyjnych dla absolwentów naszej szkoły. Dzięki pilotażowemu Programowi "Rehabilitacja 25 plus" ogłoszonemu przez Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pozyskaliśmy środki finansowe na realizację takich działań. I tak na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.) na terenie SOSW w Radomsku organizujemy zajęcia dla naszych absolwentów.

Dla kogo przeznaczony jest Program "Rehabilitacja 25 plus"?

Zgodnie z założeniami PFRON i wytycznymi obowiązującymi w programie beneficjentami zajęć są niezatrudnione osoby niepełnosprawne będące absolwentami OREW bądź ORW w wieku powyżej 25 roku życia, bądź absolwentami SPdP w wieku powyżej 24 roku życia, z niepełnosprawnością intelektualną (w tym sprzężoną z innymi niepełnosprawnościami), które nie są objęte rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności (np. środowiskowych domach samopomocy czy warsztatach terapii zajęciowej).

Realizacje programu rozpoczęliśmy 7 osobową grupą naszych absolwentów, odpowiadających kryterium naboru określonym przez PFRON.

Co robimy w ramach programu "Rehabilitacja 25 plus"?

W ramach Programu zaplanowano udzielanie wsparcia w zakresie:

  • usług opiekuńczych,
  • udziału w zajęciach usprawniających,
  • rozwijania zainteresowań;
  • pomocy w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej oraz utrzymaniu nabytych wcześniej umiejętności;
  • poradnictwa i wsparcia w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego;
  • działań aktywizujących zawodowo w przypadku absolwentów SPdP;
  • dofinansowanie transportu.

Organizujemy zajęcia gospodarstwa domowego, porządkowe, artystyczne, multimedialne, podczas których nasi absolwenci mogą uczyć się nowych rzeczy oraz utrwalać dotychczas nabyte umiejętności.

Co dalej?

Na razie zaczynamy, wspólnie się uczymy, rozwijamy. O dalszych działaniach będziemy informować.

Od dnia 04.05.2020r. Program "Rehabilitacja 25 plus" realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Radomsku prowadzony będzie w formie zdalnej.

HURA!!!

Po konsultacjach z  uczestnikami programu, ich rodzicami i opiekunami ustaliliśmy formy kontaktu na odległość, godziny kontaktu, sposoby potwierdzania wykonanych zadań i wiele innych rzeczy, które umożliwią nam działania terapeutyczne w sposób zdalny.

WIĘC ZACZYNAMY!!!

Dzień pierwszy to zmagania ze sprzętem, wszelakimi adresami, telefonami, aplikacjami, itp. Wymagało dużej cierpliwości opracowanie odpowiednich ścieżek przekazu.

Bardzo dziękujemy szczególnie rodzicom i opiekunom naszych uczestników za zaangażowanie i współpracę. Udało się! Każdy uczestnik albo samodzielnie, albo przy pomocy rodzica będzie brał udział w projekcie realizowanym zdalnie.

Kolejny dzień to czas wspaniałych doświadczeń, okrzyków radości, zmagań technicznych i ciężkiej pracy. Uczestnicy realizowali proponowane przez prowadzącego zadania edukacyjne i praktyczne, ucząc się jednocześnie dokumentowania swoich działań. Mamy wspólne nowe doświadczenia i emocje. Jedno jest pewne, każdy uczestnik cieszył się z powrotu Programu i kontaktu z innymi osobami poza domownikami, chociaż wirtualnego.

Program "Rehabilitacja 25 plus" realizowany w SOSW w Radomsku trwa nadal. Za pomocą sprzętu do komunikacji, aplikacji umożliwiających kontakt widzimy się i pracujemy. Chociaż chcielibyśmy się zobaczyć, zarazie wypełniamy czas różnymi zajęciami, które mają uczyć, bawić, utrwalać umiejętności, czyli rehabilitować.

Oto niektóre z naszych zajęć i efekty naszej pracy.

Od 29 czerwca 2020 roku powróciliśmy do realizacji Programu "Rehabilitacja 25 plus" w formie stacjonarnej na terenie szkoły w SOSW. W zajęciach stacjonarnych uczestniczą osoby, które wyraziły chęć i zgodę uczestnictwa w tej formie zajęć. Na miejscu jest nas pięcioro, natomiast w dwoma osobami łączymy sie zdalnie podczas trwania zajęć. Tak więc pracujemy wspólnie. Oczywiście musimy zachować wszystkie obostrzenia dotyczące reżimu sanitarnego oraz utrzymywania dystansu, ale możemy się zobaczyć, porozmawiać, wyjść z domu, uczyć się nowych rzeczy w nowych okolicznościach.

Oto kilka fotek z realizacji programu:

W dniu 22.07.2020r. wybraliśmy się na wycieczkę do Sandomierza. Z zachowaniem zasad ostrożności zwiedzaliśmy to piękne i stare miasto. Wrażenia niezapomniane, tym bardziej, ze widzieliśmy Ojca Mateusza (właśnie na rynku kręcono kolejne odcinki serialu). Oto kilka fotek z naszej przygody:

W dniu 19.08.2020r. wybraliśmy się na zwiedzanie najbliższych okolic i tak zawitaliśmy do Niebieskich Źródeł, pięknego rezerwatu przyrody koło Tomaszowa Mazowieckiego. Pełen relaks w przepięknej scenerii przyrody i naturalnego piękna. Polecamy!!! Odwiedziliśmy także Park MIKROKOSMOS w Ujeździe. To dopiero przeżycie: muchy, komary, biedronki, pszczoły, pająki i wiele innych owadów o wielkości człowieka. Super przeżycie! Były emocje, zabawa, nauka - to dopiero fantastyczna wyprawa!

W maju 2020 r. wróciliśmy częściowo na zajęcia stacjonarne. Oczywiście musimy stosować reżim sanitarny i wszystkie wytyczne dotyczące profilaktyki pandemii, ale możemy już wyjść z domu, z czego bardzo się cieszymy. Niestety nie wszyscy wrócili do zajęć stacjonarnych, ale łączymy się z uczestnikami pozostającymi w domu, więc pracujemy wspólnie. Oto kilka zdjęć z naszej pracy w programie:

      

Zakończenie I Edycji Programu "Rehabilitacja 25 plus" 2019/2020

Kończymy I edycje programu. Z tej okazji spotkaliśmy się wszyscy: uczestnicy, rodzice, terapeuci. Trochę wspominaliśmy, wymienialiśmy spostrzeżenia dotyczące realizacji zajęć, podziękowaliśmy sobie za wzajemną pracę. Trudno uwierzyć, że już minął rok. Dobrze, że spotkamy się w II edycji programu.