Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

PROJEKTY I INNOWACJE REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

UCZYMY MĄDRZE, TWÓRCZO, INACZEJ !!!

 

W bieżącym roku szkolnym uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Radomsku wzięli udział w niezwykłych projektach, które nie tylko doskonaliły ich kreatywność, ale także rozwijały zainteresowania i kształtowały postawy.

Projekty ogólnopolskie pozwoliły naszym uczniom zbliżyć się do natury, odkrywając tajemnice przyrody i zrozumienie zależności w środowisku. 

W międzynarodowych projektach eTwinning nasi uczniowie łączyli się z rówieśnikami z innych krajów. Razem realizowali inspirujące zadania projektowe. To była podróż bez granic, która otworzyła przed nimi nowe horyzonty.

Nie zapominajmy także o innowacji! Joga w szkole to nie tylko ćwiczenia fizyczne, ale także praktyka mindfulness, która pomaga w koncentracji, redukcji stresu i zwiększeniu wewnętrznej harmonii.

Wszystkie zrealizowane Projekty były  odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci, wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej oraz opublikowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2023/2024 (Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego. Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny. Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej. Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji.

Wszystkie te działania/inIcjatywy wpłynęły na rozwój naszych uczniów. Dziękujemy im za zaangażowanie i otwartość na nowe doświadczenia!

OGÓLNOPOLSKIE PROJEKTY EDUKACYJNE

KLASA W TERENIE

Logo projektu

Głównym celem edukacyjnego projektu ,,Klasa w terenie” było promowanie wartości edukacji na świeżym powietrzu. Zachęcenie nauczycieli i uczniów do „opuszczenia” swoich sal lekcyjnych i spędzenia czasu poza budynkiem szkoły. Zadania realizowane podczas projektu to: 

 1. Obserwacja przyrody - spacer po okolicy, zbieranie darów natury danej pory roku.
 2. Plastyka w terenie - tworzenie prac z darów natury np. ludzików z kasztanów, pani wiosny/lata/jesieni, wazonów pełnych kwiatów/liści itp. 
 3. Obserwacja chmur - wykonanie pracy plastycznej; malowanie w plenerze nieba, kształtów i tego, co przypominają nam chmury.
 4. Wyjście w ciekawe miejsce.
 5. Zabawa/ gra w terenie - przeprowadzenie zajęć ruchowych na świeżym powietrzu. Podchody, gry terenowe.
 6. Praca grupowa- stworzenie katalogu roślin - zadanie polegało na stworzeniu "mini zielnika" ze znalezionych liści drzew lub roślin.
 7. Piknik - wspólne spędzenie czasu, zabawy na świeżym powietrzu, zdrowy posiłek na zewnątrz.

W projekcie brały udział klasy:  1l/3l, 3a/5a (z), 4c/5c (z) SPS oraz klasa 2d/3c SPdP.

 

ZABAWA SZTUKĄ

Logo projektu

Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Zabawa sztuką” było propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi oraz zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej. Zadania zrealizowane w ramach projektu to: 

 1. "Jadalny obraz" -  wspólny posiłek zainspirowany wybranym obrazem Mondriana, Kandinsky'ego, Pollocka. 
 2. "Bajki pełne sztuki" - stworzenie własnej cyfrowej bajki w oparciu o dzieła wybranego artysty. 
 3.  "Magiczne drzewo" - Yayoi Kusama. 
 4.  "Galeria artysty" - prace plastyczne inspirowane wybranym dziełem sztuki, tworzenie wystawy prac. Vincent van Gogh, Claude Monet, Keith Haring,  Pablo Picasso, Frida Kahlo  były dla was inspiracją. 
 5. "Kij deszczowy" -  ozdobiony zgodnie z założeniami sztuki aborygeńskiej. 
 6.  "Spotkanie artystów" -  dzień z artystą, aktywności związane z twórczością znanych artystów "Dzień z Fridą i Vincentem".
 7. "Op - art" - tworzenie własnego abstrakcyjnego dzieła.

Projekt realizowali uczniowie z klasy 3a/5a (z) SPS.

 

SZLACHETNIE I ZDROWO Z MAŁPKĄ IWONĄ

 

baner projektuOrganizator i patron projektu: WYDAWNICTWO EDUKACYJNE KAPELUSZ Z KWIATAMI

CELE PROJEKTU

 • kształtowanie postaw szlachetności,
 • kształtowanie postaw dbałości o zdrowie, rozbudzanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie,
 • rozwijanie postaw odpowiedzialności za środowisko naturalne,
 • integracja zespołu przedszkolnego/klasowego,
 • współpraca placówek oświatowych.

Postacią przewodnią projektu była małpka Iwona, która była strażniczką szlachetnych zachowań, przestrzegania zdrowego żywienia oraz dbania o przyrodę. W poszczególne dni  tłumaczyła, jak być grzecznym, jak żyć zdrowo, jak żyć w zgodzie z naturą.

Projekt składał się z trzech modułów tematycznych:

I Moduł SZLACHETNOŚĆ

II Moduł ZDROWIE

III Moduł PRZYRODA

Zrealizowaliśmy następujące zadania:

 • Zadanie wprowadzające
 • Dzień Mycia Rąk  Moduł II
 • Światowy Dzień Seniora Moduł I
 • Dzień bez Przekleństw  Moduł I
 • Światowy Dzień bez Opakowań Foliowych  Moduł III
 • Dzień bez Oleju Palmowego Moduł II
 • Światowy Dzień Ziemi  Moduł III
 • Światowy Dzień Recyklingu III Moduł
 • Dzień Dobrych Uczynków I Moduł
 • Światowy Dzień Roweru II Moduł

Projekt realizowali uczniowie klasy 1l/3l SPS.

Certyfikat dla szkoły za udział w Ogólnopolski Projekcie Edukacyjnym "Szlachetnie i zdrowo z małpką Iwoną"

MOGĘ SAM - doświadczam, poznaję, rozumiem, zapamiętuję

plakat projektu

Głównym celem projektu było  dążenie do rozwijania samodzielności i sprawczości u dzieci, w myśl słów „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem”. Poprzez zadania przewidziane w projekcie uczniowie poznawali otaczający ich świat. Aktywności budowały poczucie własnej wartości, samodzielność oraz pewność siebie. Sprzyjały rozwijaniu zainteresowań oraz podnoszeniu kompetencji w zakresie edukacji i współpracy w grupie. W ramach realizowanych działań uczniowie rozwijali swoją kreatywność, pracowitość i zaangażowanie. Zrealizowane zadania to: 

 • Doświadczam, eksperymentuję
 • Z miłości do zwierząt
 • W świecie przysmaków
 • Dobry gest dla innych
 • Ludzik z darów jesieni
 • Zajęcia z elementami stymulacji polisensorycznej z wykorzystaniem produktów spożywczych
 • Sensoryczny ogród
 • Laurka dla mamy
 • Wiosenne eksperymenty
 • Pielęgnujemy tradycję
 • W świecie muzyki
 • Sensoryczny ocean

Projekt realizowali uczniowie klasy 3a/5a (z) SPS.

Certyfikat za udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym Mogę Sam

Z EKOLOGIĄ NA TY

logo projektu

Projekt jest odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci, wymagania edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego i wychowania przedszkolnego oraz opublikowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2023/2024 (Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego. Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz - i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny. Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej. Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji.

Cele projektu:

 • Doskonalenie umiejętności w zakresie rozumienia zależności pomiędzy składnikami środowiska przyrodniczego.
 • Doskonalenie umiejętności samodzielnej eksploracji świata, rozwiązywania problemów i stosowania nabytych umiejętności w nowych sytuacjach życiowych.
 • Kształtowanie umiejętności obserwacji faktów, zjawisk przyrodniczych, społecznych i gospodarczych, wykonywania eksperymentów i doświadczeń, a także formułowania wniosków i spostrzeżeń.
 • Rozwijanie umiejętności tworzenia relacji, współdziałania, współpracy oraz samodzielnej organizacji pracy w małych grupach, w tym organizacji pracy przy wykorzystaniu technologii.
 • Rozwijanie sprawności motorycznych i sensorycznych tworzących umiejętność skutecznego działania i komunikacji.
 • Wyrabianie świadomości zdrowotnej w zakresie higieny, pielęgnacji ciała, odżywiania się i trybu życia.
 • Doskonalenie umiejętności wykorzystania własnej aktywności ruchowej w różnych sferach działalności człowieka: zdrowotnej, sportowej, obronnej, rekreacyjnej i artystycznej.

Zrealizowane zadania w ramach Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Z Ekologią na Ty”:

 1. Ekologiczny dom - plakat. 
 2. Zdrowo jemy - Dzień Zdrowego Śniadania.
 3. Udział w Olimpiadzie promującej Zdrowy Tryb Życia.
 4. Leśni detektywi - lekcja w terenie, na której dzieci miały możliwość uświadomienia sobie istnienia przyrody poprzez jej odbiór wszystkimi zmysłami.
 5. Gra terenowa z motywem przyrody w tle.
 6. Sprzątanie świata - uczniowie brali udział w akcji sprzątania świata.
 7. Pomniki przyrody - wycieczka z mapą po naszej miejscowości i zwiedzanie miejsc, w których znajdują się pomniki przyrody. 
 8. Piesza wycieczka - wycieczka z mapą, będąca doskonałą okazją służącą zdrowym nawykom.
 9. Zbiórka makulatury - szkoła brała udział w zbiórce makulatury zorganizowanej przez PGK.
 10. Eko hasła - wspólnie wymyślaliśmy hasła proekologiczne.
 11. Papierowe dzieła - stworzyliśmy papierowe pszczółki w ramach obchodów Światowego Dnia Pszczoły.
 12. Spotkanie z książką - w ramach Światowego Dnia Pszczoły odwiedziła nas Pani z Biblioteki, która przeczytała nam o tych mądrych zwierzętach. 
 13. Wycieczka do lasu - byliśmy na niejednej wycieczce w lesie w ramach programu “Leczymy lasem” we współpracy z Fundacją “Przyjazna Planeta”.
 14. Spotkanie z leśnikiem - w czasie wyjazdów do lasu spotkaliśmy się z leśnikami, którzy w ciekawy i przystępny sposób przekazywali nam wiedzę o lesie i jego mieszkańcach.
 15. Wycieczka do nadleśnictwa - byliśmy m.in. w nadleśnictwie Przedbórz (Bysiów), Bełchatów (Borowina), Piotrków (Koło).
 16. Eko - quiz - stworzyliśmy i wspólnie rozwiązywaliśmy multimedialny quiz o tematyce ekologicznej.
 17. Eko - kodowanie - stworzyliśmy zakodowany rysunek o tematyce ekologicznej. 

Projekt realizowali uczniowie klas: 4c/5c, 2d/3c, 7a aut., 1a/3d SSPP,  3g, 1e/2e/3h, 5b, 4d/6b/8d, 7c/8c, 1c, 7d/8a.

 

Certyfikat za udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym "Z Ekologią na Ty"

GRAMY ZMYSŁAMI

Logo projektu

Założenia Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Gramy Zmysłami” III edycja

Cele projektu:

Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Gramy Zmysłami” było innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci. Tworzenie przez nauczycieli odpowiednich warunków do poznawania świata wieloma zmysłami oraz budowania wiedzy na temat integracji sensorycznej.

Cele szczegółowe:

 • Poszerzanie i wzbogacanie wiedzy na temat integracji sensorycznej i zmysłów;
 • Wielozmysłowe postrzeganie świata przez dzieci;
 • Rozbudzenie kreatywności w realizacji zadań;
 • Stymulowanie wszystkich zmysłów w trakcie zabaw i sytuacji edukacyjnych;
 • Tworzenie warunków do kształtowania przez dzieci świadomości własnego ciała;
 • Współpraca nauczycieli i dzieci na terenie całego kraju poprzez wspólną wymianę doświadczeń.

Zrealizowane zadania w ramach Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Gramy Zmysłami”:

 1. Październik - stworzyliśmy sensoryczny tor przeszkód, który pozwolił dzieciom poznawać świat zmysłami dotyku (czucia), smaku, węchu, wzroku oraz słuchu
 2. Listopad - masa plastyczna - wykonaliśmy piękne drzewa z masy solnej
 3. Grudzień - sensoryczna choinka - wykonaliśmy piękne drzewa - jedno z materiałów naturalnych (szyszki), drugie - z materiałów wykonanych przez człowieka (papier, kolorowe pompony)
 4. Styczeń - akademia smaku - poznawaliśmy smaki: gorzki, słodki, kwaśny, słony, zgadywaliśmy owoce i produkty za pomocą zmysłu smaku.
 5. Luty - brudne zadanie - w ramach realizacji tego zadania posadziliśmy do ziemi w donicach 
 6. Marzec - sensoryczna pisanka - wykonaliśmy pisankę z różnych ziaren (np. ryż, kasza, groch, fasola, soczewica, słonecznik)
 7. Kwiecień - dźwięki wokół nas - słuchaliśmy dźwięków poszczególnych instrumentów a następnie odgłosów przyrody
 8. Maj sensoryczne pudełko - stworzyliśmy sensoryczne pudełko pełne ukrytych skarbów. Z zasłoniętymi oczami wyciągaliśmy po jednym z nich, by zmysłem dotyku określać jego cechy (miękki, twardy, ciepły, zimny, śliski, szorstki).

Projekt realizowali uczniowie klas: 4c/5c SPS oraz 2d/3c SPdP.

Certyfikat ukończenia Ogólnopolskiego Projektu "Gramy Zmysłami"

SZTUKA EMOCJI

Ogólnopolski projekt edukacyjny „Sztuka emocji”, miał na celu skierować uwagę i działania nauczycieli oraz dzieci w obszar emocji, wykorzystując do tego sztukę pod jej wszelakimi postaciami. Projekt i jego działania w założeniach osadzone były w duchu arteterapii i mindfulness. 

Opis zadań do wykonania

 

Przez 8 miesięcy zadaniem uczestników było wyrażenie emocji za pomocą innego rodzaju sztuki. I tak emocje zostały przedstawione w następujący sposób:

 1. Październik - zaskoczenie - prace plastyczne
 2. Listopad - żal - rzeźba
 3. Grudzień - zachwyt - fotografia
 4. Styczeń - zazdrość - teatr
 5. Luty - odwaga - film
 6. Marzec - spokój - muzyka
 7. Kwiecień - gniew - taniec
 8. Maj - podziw - literatura

Projekt realizowali uczniowie klas: 4c/5c SPS oraz 2d/3c.

Podziękowanie za udział w Ogólnopolski Projekcie Edukacyjnym "Sztula Emocji"

PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE

WIRTUALNE PODRÓŻE

baner projektu

CELE PROJEKTU:

 • poszerzenie wiedzy o Polsce i świecie,
 • kształtowanie postawy otwartości wobec świata i ludzi,
 • rozwijanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno,
 • zachęcanie i inspirowanie do aktywności fizycznej,
 • nauka mądrego i prawidłowego korzystania z nowoczesnych technologii,
 • zdobywanie i utrwalanie wiedzy poprzez działanie.

Projekt zakładał wykonanie 3 zadań obowiązkowych oraz wybraniu 4 dodatkowych

spośród zaproponowanych zawierających się w jednym z czterech kręgów.

ZADANIA OBOWIĄZKOWE:

 1. Stworzenie grupowej mapy świata dowolną techniką. Nazwanie kontynentów i oceanów. 
 2. Prowadzenie przez każde dziecko własnego “Albumu Wirtualnego Podróżnika”.
 3. Nasz mały świat - wycieczka klasowa - lekcja w terenie - pokazująca piękno najbliższej okolicy. Prowadzenie obserwacji, rozwijanie uważności i zdobywanie wiedzy o swoim regionie. 

ZADANIA DODATKOWE:

I. Moja miejscowość: Legendy i historie z naszego regionu - poznanie ciekawej historii związanej z regionemi. 

II. Mój kraj: Co wiesz o Polsce? - przygotowanie quizu podróżniczego zawierającego pytania dotyczące ciekawych miejsc i informacji o Polsce

III. Mój Kontynent: Co wiesz o Europie? - przygotowanie quizu podróżniczego zawierającego pytania dotyczące ciekawych miejsc i informacji o Europie. 

IV. Mój świat:  Klasowe czytanie książki o tematyce podróżniczej.

 

Projekt realizowali uczniowie klas: 4c/5c SPS oraz 1e/2e/3h SPdP.

Dyplom za udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym "Wirtualne Podróże"

KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE

baner projektu

GŁÓWNE CELE PROJEKTU:

 • Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki, wyzwalanie ekspresji twórczej i wspieranie harmonijnego rozwoju oraz kreatywności uczestników poprzez różnorodne działania plastyczne.
 • Poznanie i eksperymentowanie z różnymi technikami plastycznymi.
 • Arteterapia rozwojowa oraz profilaktyka zdrowia psychicznego uczestników.
 • Inicjowanie i promowanie twórczości plastycznej dzieci i młodzieży.

Projekt realizowany przez uczniów klasy 4c/5c SPS.

Certyfikat za udział w Międzynarodowym Projekcie "Kreatywne Prace Plastyczne"

MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY eTWINNING

logo eTwinning

DZIEŃ KROPKI

https://school-education.ec.europa.eu/en/etwinning/projects/mission-dot-day-2023

W ramach projektu eTwinning “Misja: Dzień Kropki 2023” uczestniczyliśmy w wielu fascynujących działaniach. Współpracując z naszymi partnerami, zrealizowaliśmy wiele ciekawych zadań.  Najciekawsze zdania projektowe to m.in.:

 • Kostki Opowieści: Tworzenie opowieści za pomocą kostek, które były źródłem inspiracji dla naszych uczniów.
 • Zrozumieć kropkę: Badanie różnych aspektów kropki jako symbolu i wyrażenia artystycznego.
 • A co z tą bajką?: Analiza i interpretacja bajek z różnych kultur.
 • Zakodowane informacje: Rozwiązywanie zagadek i ukrytych wiadomości.
 • Tort dla Vashi - happy birthday: Stworzenie wirtualnego tortu dla Vashi z okazji urodzin.
 • Project Magazine: Wydawanie magazynu projektowego z artykułami i twórczością uczniów.
 • “Zagrajmy w kropki” / “Play Dots” czy kuchnia Vatshi.

W naszej pracy korzystaliśmy z różnych narzędzi, takich jak Canva, BookCreator, Dysk Google oraz narzędzia oparte na sztucznej inteligencji.

Kraje uczestniczące w projekcie to: Polska(88), Chorwacja(7), Serbia(2), Rumunia(2), Słowenia(1), Szwecja(1), Litwa(1), Bułgaria(1), Włochy(1), Czarnogóra(1).

Projekt realizowany przez uczniów klasy: 3a/5a oraz 1l/3l SPS.

ART - HABET CZYLI ALFABET I SZTUKA - projekt nagrodzony Krajową Odznaką Jakości

https://school-education.ec.europa.eu/en/etwinning/projects/art-habet-or-alphabet-and-art

Rozwój kreatywności i wyobraźni: Poprzez różnorodne działania artystyczne i eksplorację różnych technik plastycznych, uczniowie rozwijali swoją kreatywność i wyobraźnię. Zadania takie jak tworzenie własnych interpretacji liter alfabetu, eksperymentowanie z kolorami i teksturami, oraz kreowanie własnych prac artystycznych, umożliwiły uczniom wyrażenie siebie w sposób oryginalny i twórczy.

Kraje uczestniczące w projekcie to: Polska (9), Rumunia (8), Grecja (6), Hiszpania (1), Bułgaria (1), Turcja (1).

Projekt realizowany przez uczniów klasy: 3a/5a oraz 1l/3l SPS.

NARZĘDZIA I APLIKACJE WYKORZYSTANE W PROJEKCIE:

KOD QR

W 180 DNI DOOKOŁA ŚWIATA - projekt nagrodzony Krajową Odznaką Jakości

https://school-education.ec.europa.eu/en/etwinning/projects/around-world-180-days

Projekt "W 180 DNI DOOKOŁA ŚWIATA" był fascynującą podróżą edukacyjną, w której uczestnicy z Polski, Gruzji, Grecji, Chorwacji, Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Turcji wspólnie odkrywali różnorodność kultur i przyrody świata. Poprzez innowacyjne wyzwania, takie jak tworzenie kolekcji książek w bookcreator czy korzystanie z możliwości sztucznej inteligencji, uczestnicy rozwijali umiejętności artystyczne i technologiczne. Stworzone „dzieła”, takie jak kolekcja książek, chińskie lampiony czy symboliczny Indyk z okazji Dnia Dziękczynienia, stanowiły trwałe pamiątki i narzędzia edukacyjne.

Projekt realizowany przez uczniów klasy: 3a/5a oraz 1l/3l SPS.

EFEKTY I REZULTATY WSPÓŁPRACY:

KOD QR

NIESAMOWITY MAJ - projekt nagrodzony Krajową Odznaką Jakości

https://school-education.ec.europa.eu/en/etwinning/projects/amazing-may/twinspace/pages

W maju uczniowie wzięli udział w niezwykłym projekcie o nazwie Niesamowity Maj. To nie tylko podróż przez różnorodne wyzwania, ale także kreatywna inicjatywa, która zachęcała ich do wyrażania wyobraźni, współpracy i twórczości. Głównym celem projektu było stworzenie interaktywnej Książki Aktywności, która pozwalała uczestnikom uczyć się przez zabawę, odkrywać nowe rzeczy i dzielić się swoimi pomysłami.

Uczniowie mieli do wykonania zadania z “Zeszytu Ćwiczeń”, przygotowanego przez nauczycieli. Mogli jednak również modyfikować te zadania, dodając własne pomysły, elementy kreatywne i nowe wyzwania. Interaktywna Książka Aktywności była prawdziwym skarbem różnorodnych aktywności: od malowania i pisania po rozwiązywanie zagadek i udzielanie odpowiedzi na ciekawe pytania. Uczestnicy mogli również tworzyć różnorodne prace manualne.

Kraje uczestniczące w projekcie to: Rumunia (4), Polska (3), Grecja (1).

Projekt realizowany przez uczniów klasy 3a/5a SPS.

EFEKTY I REZULTATY PROJEKTU:

KOD QR

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

"Joga dla zdrowia i koncentracji” - program wprowadzający ćwiczenia jogi do zajęć wychowania fizycznego.

Innowacja pedagogiczna “Joga dla zdrowia i koncentracji” to programem, który wprowadzał ćwiczenia jogi do zajęć wychowania fizycznego. Autorką innowacji była Barbara Kowalczyk. Celem tego programu było odpowiedzenie na potrzeby dzieci o nieharmonijnym rozwoju, trudnościach w nauce, zaburzeniach emocjonalnych, braku koncentracji uwagi i obniżonej sprawności ruchowej.

Zajęcia innowacyjne odbywały się raz w tygodniu przez 45 minut w ramach obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego. W trakcie tych zajęć wykorzystywano różnorodne elementy jogi, pilatesu, relaksacji i oddechu. Efekty:

 1. Ćwiczenia jogi (asany): Większość uczniów potrafiła wykonać proste ćwiczenia jogi, tzw. asany. Te pozycje jogi pomagają rozciągać i wzmacniać mięśnie, a także poprawiają krążenie. Wykonywane w stanie koncentracji fizycznej, asany oddziałują na całe ciało, zapewniając zdrowie psychiczne i fizyczne.

 2. Skupienie na oddechu: Dzięki ćwiczeniom oddechowym uczniowie nauczyli się skupiać na swoim oddechu. Kontrola oddechu jest kluczowa, ponieważ wpływa na pracę mózgu i ogólną równowagę psychofizyczną.

 3. Sprawność w przyjmowaniu pozycji wyjściowych: Uczniowie zdobyli umiejętność sprawnego przyjmowania różnorodnych pozycji wyjściowych do ćwiczeń. To ważne, aby prawidłowo wykonywać asany i unikać kontuzji.

 4. Stabilność emocjonalna: Dzięki regularnym zajęciom z jogi uczniowie osiągnęli większą stabilność emocjonalną. Joga pomaga w radzeniu sobie ze stresem i napięciem.

 5. Poprawa koncentracji uwagi: Ćwiczenia jogi wpłynęły również na zdolność koncentracji uwagi. Skupienie na ciele i oddechu pomaga uczniom lepiej skupić się na zadaniach.

Innowacja pedagogiczna przyczyniła się do realizacji celów programu profilaktyczno-wychowawczego oraz kierunków polityki oświatowej państwa, takich jak kształtowanie właściwych postaw szlachetności i dbałości o zdrowie. 

Adresatami innowacji byli uczniowie klasy: 4c/5c SPS, 3a/5a SPS oraz 2d/3c SPdP. 

 Kolaż składa się z czterech zdjęć przedstawiających różne sceny z zaęć jogi. Na górnym lewym uczniowie leżą na matach w sali gimnastycznej, na brzuchach z uniesionym tułowiem na prostych rękach. Górne prawe zdjęcie pokazuje osoby stojące i wchodzące ze sobą w interakcję. Na dolnym lewym zdjęciu dwie osoby na matach przyjmują relaksującą pozę: Zdjęcie przedstawia dwójkę dzieci w sali gimnastycznej wykonujących aktywność fizyczną. Są ułożone na dłoniach i stopach, tworząc łukowaty kształt z ciałami, zwróconymi w dół na brązową matę. Dolne prawe zdjęcie pokazuje grupę uczniów leżących na podłodze w różnych postawach, angażujących się w wspólną aktywność. Dzieci leżą w kole na podłodze, z głowami na zewnątrz, tworząc z ciał okrąg, a nogi wyciągnięte do góry. Na dole kolażu znajduje się tekst “Joga w SOSW ❤️”

DO ZOBACZENIA W KOLEJNYM ROKU SZKOLNYM !

Drodzy uczniowie, nauczyciele i cała społeczność edukacyjna,

Zamykamy rozdział roku szkolnego 2023/2024, a przed nami otwiera się nowa, niezwykła księga pełna wyzwań, odkryć i inspiracji. To czas, w którym nasza szkoła staje się magicznym miejscem, gdzie słowa zamieniają się w czyny, a marzenia w rzeczywistość.

Wspólnie przemierzaliśmy ścieżki projektów, odkrywaliśmy tajemnice przyrody, tworzyliśmy sztukę i rozwijaliśmy umiejętności. Wasze zaangażowanie, kreatywność i otwartość na nowe doświadczenia sprawiły, że ten rok był niezapomniany.

Teraz zachęcamy Was do kontynuowania tej pięknej podróży. Niech kolejny rok szkolny będzie jeszcze bardziej magiczny! Wspólnie możemy tworzyć historię, która zostanie zapisana w sercach i umysłach każdego z nas.

Niech Wasza ciekawość prowadzi Was do nowych projektów, a Wasza wyobraźnia nie zna granic. Pamiętajcie, że każdy z Was ma w sobie potencjał, by zmieniać świat. Wspólnie możemy tworzyć lepszą przyszłość.

Dziękujemy za to, że byliście częścią naszej społeczności w roku szkolnym 2023/2024. 

Życzymy Wam wspaniałych, pełnych radości i beztroskich wakacji!!! Niech te dni będą czasem odpoczynku, odkrywania nowych miejsc, spotkań z bliskimi oraz realizacji marzeń. Pamiętajcie, aby cieszyć się każdą chwilą i naładować baterie na kolejny rok szkolny. 

Obraz “Żegnaj szkoło”, który idealnie oddaje atmosferę zakończenia roku szkolnego. Na obrazie znajdują się elementy takie jakbudynek szkoły, radosne dzieci i dekoracje, które symbolizują początek wakacji i czas wolny od nauki

Życzymy Wszystkim niezapomnianych wakacji, pełnych radości i odpoczynku. Niech to będzie czas odkrywania nowych pasji, budowania przyjaźni i przeżywania niesamowitych przygód. Spędzajcie leniwe popołudnia w parkach, na plażach lub podziwiając górskie szczyty. Mamy nadzieję, że każdy dzień będzie przepełniony słońcem i śmiechem, a wspomnienia z wakacji będą ciepłym promieniem przez cały nadchodzący rok szkolny.

Do zobaczenia po wakacjach, wypoczęci i pełni energii do nowych wyzwań!

Premiera Piosenki: “WAKACJE TUŻ TUŻ” 

Prezentujemy nasz najnowszy hit lata - “WAKACJE TUŻ TUŻ”, stworzony z pomocą sztucznej inteligencji! To pionierskie połączenie technologii i kreatywności, które przenosi muzykę w nowy wymiar. Dajcie się porwać rytmom, które powstały dzięki najnowszym osiągnięciom w dziedzinie AI, i poczujcie przedsmak nadchodzących wakacji.

ZESPÓŁ DO SPRAW PROJEKTÓW I INNOWACJI PEDAGOGICZNYCH