Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

RAZEM PRZEZ ŚWIAT - OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY

 

W bieżącym roku szkolnym uczniowie Szkoły Podstawowej oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy (klasy: 1l/2l/3l aut SPS, 3a/4a zet SPS, 4c/5c zet SPS oraz 1a/2a SSPP)  realizowali zadania w ramach Ogólnopolskiego Projektu Edukacujnego "Razem przez świat", którego celem było: 

1. Wzmacnianie poczucia więzi z rodziną, klasą, szkołą, miastem, ojczystym krajem, kontynentem.

2. Kształtowanie poczucia własnej tożsamości – fundamentu tworzenia tolerancyjnych postaw, otwartych na różnorodność ludzkich kultur i ich zrozumienie.

3. Inspirowanie uczniów do różnorakich działań twórczych z wykorzystaniem technologii informacyjno - komunikacyjnej.

Cele szczegółowe :

➢ poznanie siebie, odkrywanie swoich mocnych stron

➢ integracja klasy (grupy), budowanie atmosfery życzliwości, akceptacji, bezpieczeństwa

➢ uwrażliwienie na wartości kulturowe środowiska rodzinnego oraz wspólnoty lokalnej

➢ wzmacnianie poczucia więzi z narodem, kulturą, historią Polski

➢ ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej i europejskiej

➢ poszerzenie wiedzy uczniów na temat Polski i wybranych państw europejskich (położenie kraju, stolica, symbole narodowe, język, zabytki, ciekawostki, znane postacie w dziedzinie literatury, muzyki, sztuki i nauki, wytwory sztuki i kultury)

➢ poznanie przez uczniów obyczajów i życia Europejczyków, szczególnie dzieci (nauka, zabawa, sposoby spędzania wolnego czasu, obchody świąt i innych uroczystości, charakterystyczne potrawy kuchni krajów europejskich - porównywanie z polskimi)

➢ umiejętność tolerowania odmiennych opinii i przekonań

➢ akceptowanie różnorodności wśród ludzi – wyglądu, koloru skóry, niepełnosprawności, płci

➢ rozumienie i szanowanie praw innych ludzi, kształtowanie postawy tolerancji wobec obyczajów, religii

➢ budzenie wyobraźni, fantazji oraz ekspresji artystycznej

➢ inspirowanie do samodzielnego poszukiwania, selekcji i gromadzenia informacji na określony temat

➢ kształtowanie umiejętności prezentowania zdobytej wiedzy

➢ rozwijanie kompetencji cyfrowych

➢ zachęcenie nauczycieli do wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnej nie tylko w działaniach projektowych

➢ nawiązanie współpracy z innymi klasami (grupami) z całej Polski.

 

ZADANIA ZREALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU TO: 

Moduł 1. Ja i mój świat

ZADANIE 1: Jaki jestem? AVATARY I BITMOJI

ZADANIE 3: W WIELU RZECZACH JESTEM BARDZO DOBRY – DZIEŃ KROPKI

Moduł 2. W mojej klasie (grupie)

ZADANIE 3: Inny nie znaczy gorszy – DZIEŃ DOWNA, DZIEŃ AYTYZMU

Moduł 3. W mojej szkole (przedszkolu)

ZADANIE 3: SZKOLNI PRZYJACIELE – DZIEŃ WIOSNY

Moduł 4. W rodzinie

ZADANIE 3: Zwierzęta w mojej rodzinie – MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KOTA

Moduł 5. Moja miejscowość

ZADANIE 2: Dbamy o naszą miejscowość DZIEŃ ZIEMI

Moduł 6. Moja ojczyzna

ZADANIE 1: Z dziejów Polski - dawne stolice – ŚWIĘTA MAJOWE

Moduł 7. Razem do Europy

ZADANIE 1: Jesteśmy w Unii Europejskiej – ŚWIĘTO UNII EUROPEJSKIEJ

 

Opiekunowie projektu: Małgorzata Ira, Barbara Kowalczyk, Monika Leśniczuk, Aneta Tazbir

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ