Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

„Reklama Dzieciom”

Organizowana rokrocznie przez Telewizję Polską akcja charytatywna „Reklama Dzieciom” jest dobroczynną akcją świąteczną, polegającą na emisji specjalnego bloku reklamowego w wigilijny wieczór. Dochód, uzyskany od reklamodawców za wykupiony czas antenowy, przeznaczany jest na wsparcie instytucji i organizacji społecznych, na co dzień otaczających opieką chore i potrzebujące dzieci.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Radomsku w poprzednim roku kalendarzowym złożył wniosek do Telewizji Polskiej w ramach akcji „Reklama Dzieciom”. Po pozytywnej weryfikacji projektu „Sięgaj gdzie wzrok nie sięga”, opracowanego przez p. Ryszarda Jarosa i wsparciu p. Katarzyny Wiecha-Potyra, placówce przyznano środki na sumę 6285,50 zł. W ramach projektu zostanie powiększona baza dydaktyczna Ośrodka. Zostaną zakupione pomoce optyczne i nieoptyczne dla uczniów z uszkodzonym wzrokiem. Uczniowie Ci będą korzystać z tych pomocy przede wszystkim na zajęciach rewalidacyjnych z tyflopedagogiem, ale także na wszystkich innych lekcjach.  Pomoce te dostępne będą poza tym dla wszystkich uczniów Ośrodka, którzy mają problemy z percepcją wzrokową, czyli zdolnością do rozpoznawania i różnicowania bodźców wzrokowych, które znajdują się w polu widzenia ucznia. W ramach projektu w roku szkolnym 2020/2021 uczniowie będą brali udział dzieci w zajęciach terapeutycznych z tyflopedagogiem. Bieżące informacje na temat realizacji projektu „Sięgaj gdzie wzrok nie sięga” zamieszczane będą na stronie SOSW.

Akcję wsparło 18 reklamodawców. Dziękujemy wszystkim reklamodawcom, biorącym udział w wigilijnym bloku reklamowym! Tak niewiele potrzeba, aby pomóc!