Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

„Reklama Dzieciom”

Organizowana rokrocznie przez Telewizję Polską akcja charytatywna „Reklama Dzieciom” jest dobroczynną akcją świąteczną, polegającą na emisji specjalnego bloku reklamowego w wigilijny wieczór. Dochód, uzyskany od reklamodawców za wykupiony czas antenowy, przeznaczany jest na wsparcie instytucji i organizacji społecznych, na co dzień otaczających opieką chore i potrzebujące dzieci.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Radomsku w poprzednim roku kalendarzowym złożył wniosek do Telewizji Polskiej w ramach akcji „Reklama Dzieciom”. Po pozytywnej weryfikacji projektu „Sięgaj gdzie wzrok nie sięga”, opracowanego przez p. Ryszarda Jarosa i wsparciu p. Katarzyny Wiecha-Potyra, placówce przyznano środki na sumę 6285,50 zł. W ramach projektu zostanie powiększona baza dydaktyczna Ośrodka. Zostaną zakupione pomoce optyczne i nieoptyczne dla uczniów z uszkodzonym wzrokiem. Uczniowie Ci będą korzystać z tych pomocy przede wszystkim na zajęciach rewalidacyjnych z tyflopedagogiem, ale także na wszystkich innych lekcjach.  Pomoce te dostępne będą poza tym dla wszystkich uczniów Ośrodka, którzy mają problemy z percepcją wzrokową, czyli zdolnością do rozpoznawania i różnicowania bodźców wzrokowych, które znajdują się w polu widzenia ucznia. W ramach projektu w roku szkolnym 2020/2021 uczniowie będą brali udział dzieci w zajęciach terapeutycznych z tyflopedagogiem. Bieżące informacje na temat realizacji projektu „Sięgaj gdzie wzrok nie sięga” zamieszczane będą na stronie SOSW.

Akcję wsparło 18 reklamodawców. Dziękujemy wszystkim reklamodawcom, biorącym udział w wigilijnym bloku reklamowym! Tak niewiele potrzeba, aby pomóc!