Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Nasze Krajowe Odznaki Jakości

 blog: SOSW RADOMSKO - projekty eTwinning

W ramach programu eTwinning w SOSW w Radomsku od września br. zrealizowano 5 projektów, które zostały nagrodzone Krajową Odznaką Jakości. Przygoda z eTwinning jest fascynująca i dla nauczycieli, uczniów, a w naszym przypadku również dla rodziców. Nagrodzone projekty to:

„Łącz Kropki” – obchody Międzynarodowego Dnia Kropki.

„Kartka dla Polski” – Obchody Dnia Niepodległości.

„Kuchcikowo – smacznie, zdrowo, kolorowo”.

„Cosmic Challenge – kosmos, gwiazdy i planety”

„Święta Dziwne i Nietypowe”.

Założycielem dwóch ostatnich projektów jest Małgorzata Ira – nauczyciel Szkoły Podstawowej w SOSW w Radomsku. W realizację projektów włączyli się również  inni nauczyciele, w szczególności p. Beata Michałek oraz Małgorzata Piwowarczyk. Natomiast w realizację zadań projektowych włączyli się również nauczyciele Szkoły Podstawowej, Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz Internatu (pani Renata Bajerowicz, Monika Leśniczuk, Monika Karasek).  W ramach realizacji projektów uczniowie wykonali szereg wspólnych działań z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. We współpracy partnerskiej powstały prezentacje, filmy, kolaże ze zdjęć i prac uczniów, quizy, avatary, audiobooki - opracowane dzięki nowoczesnym technologiom TIK, takim jak: Bitmoji, Padlet, Canva, Genially, Kahoot, Storyjumper i inne. Efekty wspólnie wypracowanych aktywności, w których czynnie uczestniczył nasz Zespół eTwinning, zostały zapisane i udostępnione na platformie Twinspace, na szkolnej stronie www  (zakładka projekty) raz na FB Strona Wyjątkowi choć zwyczajni. 

 

Krajowa Odznaka Jakości przyznawana jest przez Krajowe Biuro eTwinning tym nauczycielom, których praca w ramach projektu osiągnęła określony poziom.

Celem przyznawania Krajowej Odznaki Jakości jest wyróżnienie nauczycieli i szkół, których działania w ramach eTwinningu reprezentują wysoki poziom. Dla nauczycieli jest to uznanie ich pracy, a dla szkoły – publiczne potwierdzenie zaangażowania i dążenia do jakości oraz otwartość na współpracę europejską.

Wymagania i kryteria przyznawania Krajowej Odznaki Jakości

Aby móc aplikować o Krajową Odznakę Jakości projekt musi m.in. spełniać wymagania tj.:

 

  1. Aplikujący nauczyciel w znacznym stopniu przyczynił się do realizacji projektu i jest to widoczne w wypracowanych materiałach.
  2. Działania powinny opierać się na współpracy partnerów, wspólnym działaniu i tworzeniu, w wyniku którego powstają wspólne materiały (np. wspólne publikacje, wideo, gry).
  3. Rezultaty projektu muszą być widoczne. Aby ocena projektu była możliwa, rezultaty powinny być widoczne i czytelna dla ewaluatorów. Efekty działań powinny być odpowiednio opisane na stronach TwinSpace, a do opisów powinny być dołączone zdjęcia, pliki obrazujące efekty tych działań. Samo dodanie zdjęć czy plików do sekcji Materiały bez odpowiedniej oprawy jest mało czytelne, nie ukazuje pełni celów, przebiegu czy rezultatów poszczególnych aktywności. Opisy działań powinny zawierać cel, schemat działania oraz informacje o efektach, wpływie na uczestników.
  4. Partnerzy powinni przeprowadzić ewaluację i opublikować jej wyniki oraz ich analizę.

 

Projekt, który spełni wszystkie powyższe wymagania zostaje poddany ocenie pod kątem następujących pięciu kryteriów merytorycznych:

  • Innowacje pedagogiczne i kreatywność – w jaki sposób przebiegała praca z uczniami, jakich innowacyjnych i kreatywnych metod użyto do zaangażowania ich w działania i do realizacji planu.
  • Integracja z programem nauczania – w jakiś sposób wkomponowano projekt w program nauczania konkretnego przedmiotu, czy były to działania interdyscyplinarne, jakie umiejętności i kompetencje rozwijały podejmowane aktywności.
  • Współpraca szkół partnerskich – opis działań wyraźnie wskazujący podział zadań pomiędzy partnerami ze szczególnym uwzględnieniem elementów, nad którymi pracowali wspólnie, aktywności gdzie współpracowali uczniowie z partnerskich szkół oraz ich wkład w przygotowanie finałowego produktu. Tu należy dodać linki do obrazujących to stron na TwinSpace.
  • Wykorzystanie technologii – jak wykorzystano technologię, aby wzbogacić działania projektowe, w jaki sposób zadbano o e-bezpieczeństwo i ochronę praw autorskich. Tu należy dodać linki do obrazujących to stron na TwinSpace.
  • Rezultaty, wpływ, dokumentacja – wpływ podjętych działań na rozwój uczniów i warsztat pracy nauczyciela, korzyści które odnieśli członkowie projektu i szkoła, najważniejsze rezultaty współpracy oraz dokumentacja odnosząca się do etapu planowania i rezultatów projektu, w tym najistotniejsza ewaluacja. Tu należy dodać linki do obrazujących to stron na TwinSpace.
  • Dodatkowo aplikujący nauczyciel wskazuje swoją rolę w danej współpracy.
Mimo, że Naszą przygodę z eTwinning rozpoczęliśmy we wrześniu bieżącego roku, to udało nam się ukończyć pięć projektów, w tym cztery  międzynarodowe. Poniżej Nasze Odznaki Jakości.